Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Yasin Suresinde Allah Neleri Emrediyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Yasin Suresinde Allah Neleri Emrediyor?

  Reklam
  Kur-an da geçen yasin suresinde Allah neleri emrediyor? birde yasinde geçen Allahın sıfatlarını yazarmısnız


  Paylaş
  Yasin Suresinde Allah Neleri Emrediyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yasin süresi özeti

  Yasin sûresi Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bun*lar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbinin birliğini gösteren kesin delillerdir.

  Bu mübarek sûre, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in pey*gamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s.a.v.) yalanlayan, dolayısıyle üzerlerine Allah'*ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kâfirlerinden söz eder.

  Sonra bu sûre vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesi*nin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.

  Sûre, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habîbu'n-neccâr'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürü*cü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.

  Sonra bu mübarek sûre, bu harika kâinatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden sözeder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahne*sinden başlayarak sırasıyle, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapka*ranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yö*rüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şe*kil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.

  Sûre, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edi*leceğinden, neticede bahtiyarların Naîm cennetlerinde, bedbahtların da ce*hennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.

  Bu mübarek sûre "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana ko*nuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer