Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tevhid ve şirk Nedir özet Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tevhid ve şirk Nedir özet

  Reklam
  Tevhid ve şirk ne demek özeti


  Paylaş
  Tevhid ve şirk Nedir özet Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şirk nedir? kısaca

  Şirk "Şe-ri-ke" fiilinin masdarı, ortak olma demektir. İslamda şirk kavramı Allah'a eş ve ortak koşma manasına gelir.

  Tevhid Ne Demek? Kısaca

  Tevhit kısaca anlamı: Birlik, birlemek tir. Açılımı Allah'ın varlığına, ve birliğine yetkin tüm niteliklerin kendisinde toplandığı eşi benzeri ve denginin olmadığına inanmaktır. Bunu "Lâ İlâhe İllallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) kelimesiyle ifade ederiz.
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  çok güzel bir cevap olmuş on numara 4. 4
  Kayıtsız Üye
  TEVHİD VE ŞİRK NEDİR KISACA

  ٌلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوً اَحَدْ,اَللهُ الصَّمَد,قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ


  Yüce rabbimiz insanı yarattıktan sonra, ona tevhit inancına uyma sorumluluğu yüklemiştir. Tarih boyunca insanlar bu sorumluluklarını unutup Allahın yanında başka ilahlar edinince Allah Teâlâ bu doğru yoldan çıkarak, şirke bulaşan insanlara peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberlerin ortak çağrısı tevhit inancına olmuştur. Bu çağrıyı peygamberler “la ilahe illallah” “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır” sözüyle yapmıştır. Bu söz İslam dininin temel esasını oluşturur. Bu tevhit inancını bozan, ortadan kaldıran tek şey ise şirktir. Şirk: Allahtan başka ilahlar edinmek, onlara kulluk yapmaktır.


  Müslüman: “la ilahe illallah” sözünü söyleyerek İslam dairesine giren ve böylece tevhit akidesine sahip olan kimsedir. Bu söz sadece dil ile söylenen bir söz değildir. Bu dil ile söylenildikten sonra kalpte yer eden ve ameller ile gereği yerine getirilen bir sözdür. Bu kelimeyi Tayyibe’yi söyleyen kişi, hayatın her alanında Allahın hükümlerini kabul etmiş sayılır. Tevhit akidesine sahip olan Müslüman: her yerde, herkese karşı Allahın hükümlerini gözeterek, hareket etmelidir.
  Resülüllah (sav) ’a peygamberlik geldiği zaman, Mekke ve diğer bölgelerde şirk inancı hâkimdi. Müşrikler: Allah’ın varlığını kabul etmelerine rağmen, ibadetlerini yalnızca Allaha has kılmıyor, hayatı düzenleyen yegâne hükümran Rab olarak Allah’ı tanımıyorlardı. İhtiyaçlarını gidermesi için Allaha değil de putlara dua ediyorlardı. Böylece Allaha yapılması gereken kulluğu putlara yapıyorlardı. Oysa ibadetler yalnız Allah için yapılmalıdır.
  İbadetleri Allah’tan başkası adına yapmak kişiyi şirke götürür. Yapılan ameller ne kadar güzel ve çok olursa olsun, eğer bu amellere şirk bulaşmışsa yapılan bu ameller Allah katında geçersiz olacaktır. Bu konuda kur-an’ı kerimde “And olsun, eğer Allah'a ortak koşarsan amellerin şüphesiz boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun” buyrularak şirkin amelleri boşa çıkardığı belirtilmiştir.
  Allaha şirk koşmak sadece taşa ağaca tapmaktan ibaret değildir. Peygamberimiz (sav) biz ümmetini şirkin hem büyüğünden, hem de küçüğünden uzak durmamız için önemli uyarılarda bulunmuştur. Biz ümmeti için en çok korktuğu şeyin, küçük şirk olduğunu belirtmiştir.” Müslümanların çoğu tevhit gerçeğini bilmedikleri için, farkında olmadan bu küçük şirke düşmektedir. Bizler amellerde gösteriş yapmak, nazardan korunmak için kurşun dökmek, nazar boncuğu takmak, fala, büyüye, sihre ve gelecekten haber verenlere inanmak, Allah’ın zatına has olan isim ve sıfatları başkasına atfetmek ve onları rızık veren ve hastalara şifa veren olarak görmek süretiyle insanı şirke sokan bu tip davranışlara düşmekten uzak durmalıyız.


  “Rabbimiz olan Allah ortağı olmayan, olması da düşünülmeyen bir ilahtır. Herşey O’na muhtaçtır, fakat O, hiç kimseye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse ve hiçbirşey, ne zatında, ne de sıfatlarında O’na denktir. Kudret O’nundur, yücelik O’nundur, büyüklük O’nundur. Emrine itaat edilecek, hükmüne boyun eğilecek tek otorite O’dur.” Bu sıfatlara sahip olan Allah'ın biz kulları üzerindeki hakkı, kulların tevhit inancına sahip olmaları ve Allah'a itaat ve kulluk etmeleri, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına Allahın azap etmemesidir. Bizler de şirkin her türlüsüne bulaşmaktan sakınmalı, hak dinin temeli olan tevhit inancına sımsıkı sarılmalıyız.

  Halil PINAR 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Güzel olmuş böyle siteye teşekkür ederim 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Teşekkürler 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Keşke tevhidi geniş anlamda anlatsaydınız.Mesela tevhid kaç kısımdır.Rububiyet ve uluhiyyet tevhidlerinide sırasıyla maddeler halinde yazıp açıklasaydınız.Bu toplumun cahil kaldığı en büyük sorun tevhidin bu iki kısmıdır.Selametle kalıntevhid ve şirk kavramlarını açıklayınız,  tevhid ve şirk nedir kısaca,  tevhidi şirk nedir,  tevhid ve şirk nedir,  tevhid sirk anlami,  tevhit ve şirk nedir,  sirk ve tevhid nedir