Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hanefilik Mezhebinin özellikleri Nelerdir ? Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hanefilik Mezhebinin özellikleri Nelerdir ? Kısaca

  Reklam
  Hafi mezhebi özellikleri nelerdir yazar mısınız


  Paylaş
  Hanefilik Mezhebinin özellikleri Nelerdir ? Kısaca Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  HANEFÎ MEZHEBİ

  Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.

  Fıkhî ve itikadî mezheplerin çoğunluğu kurucusu sayılan kişilerin isimlerine nisbetle adlandırıldığı ve öylece meşhur olduğu gibi, hicrî ilk iki yüzyılda Kûfe merkezli olarak Irak bölgesinde başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda giderek gelişip yaygınlaşan Irak fıkhı, bu fıkhın metodoloji, doktrin ve sistematiğinin oluşmasında en büyük paya sahip bulunan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’ye nisbetle Hanefî mezhebi (Hanefiyye) olarak adlandırılmış, bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhep görüşüyle amel eden kişilere de Hanefî (çoğulu Hanefiyyûn, ahnâf) denilmiştir.hanefilik mezhebinin özellikleri,  hanefilik mezhebi ozellikleri,  hanifilik özellikleri