Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hanbeliliğin özellikleri Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hanbeliliğin özellikleri Nelerdir

  Reklam
  Hanbeli mezhebi özellikleri nelerdir? kısaca açıklar mısınız


  Paylaş
  Hanbeliliğin özellikleri Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  HANBELÎ MEZHEBİ

  Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biridir.

  Ahmed b. Hanbel’in görüşleri etrafında oluşan ve ona nisbetle anılan Hanbelî mezhebi, gerek mezhep imamının yaşadığı dönem gerekse mezhepleşme süreci bakımından Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî mezhebinden sonra ortaya çıkmış dördüncü büyük Sünnî mezhebidir. Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel eden kişilere Hanbelî (çoğulu Hanâbile) denilir.

  I. KURULUŞU ve TARİHÇESİ

  Hanbelî mezhebinin doğuş ve kuruluşunu, gerek II (VIII) ve III. (IX.) yüzyıllarda Hicaz ve Irak bölgelerinde görülen fikir hareketlerinden, fıkhî gelişme ve ekolleşmeden ve bu arada gündeme gelen re’y, hadis ve kelâm tartışmalarından, gerekse Ahmed b. Hanbel’in hayat hikâyesinden ve fikrî mücadelelerinden ayrı düşünmek mümkün değildir.Hanbeli mezhebi özellikleri nelerdir kısaca açıklar mısınız,  hanbeliliğin özellikleri nelerdir kısaca