Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ameller Niyetlere Göredir Hadisi Kime Söylenmiştir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ameller Niyetlere Göredir Hadisi Kime Söylenmiştir

  Reklam
  Ameller niyetlere göredir hadisi kime söylenmiştir


  Paylaş
  Ameller Niyetlere Göredir Hadisi Kime Söylenmiştir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  "Ameller niyetlere göredir." hadisini nasıl anlamalıyız?


  Cevap


  Buhâri, Müslim ve Ebu Davud, Hz. Ömer’den naklediyor:


  “Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü (rızası ve hoşnutlukları) için ise, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne müteveccih sayılır. Kim de nâil olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye göredir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11)

  Bu sözlerin, Allah Resûlü’nden şerefsüdûr olmasına, hicret sebep olduğu için, bu sözde ana tema hicrettir. Zira, rivayete göre İki Cihan Serveri bu sözü şu hâdiseye binaen ifade buyurmuşlardır:

  Mekke’den Medine’ye herkes Allah için hicret ediyordu. Ancak ismini bilemediğimiz bir sahabi, sevdiği Ümmü Kays adındaki bir kadın için hicret etmişti.(Kastalanî, İrşadü’s-Sârî, 1/55) Şüphesiz bu zat bir mü’mindi ama, niyet ve düşüncesi davranışlarının önünde değildi...

  O da bir muhacirdi ama, Ümmü Kays’ın muhaciriydi. Ancak Allah için katlanılabilecek bunca meşakkate o, bir kadın için katlanmıştı. İsim zikredilmeden, bu hâdise, Allah Resûlü’nün yukarıda zikrettiğimiz mübarek sözüne mevzu olmuştur. Sebebin husûsiyeti, hükmün umûmiyetine mâni değildir. Onun için bu hadîsin hükmü, umumidir, her işe ve herkese şâmildir.