Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tebbet Suresi İniş Sebebi Nedir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tebbet Suresi İniş Sebebi Nedir ?

  Reklam
  Tebbet Suresi iniş Sebebi nedir ? Kısaca bilgi


  Paylaş
  Tebbet Suresi İniş Sebebi Nedir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mesed Süresi Nüzul Sebebi:


  Buhari, Müslim ve diğerlerinde (lafız Müslim'e aittir) İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre "Sen en yakın hısımlarını uyar." (Şuara, 26/214) ayeti inince Rasulullah (s.a.) Safa'ya çıktı ve "Ey halk!" diye bağırdı. Bu bağıran kimdir? dediler. Muhammed'dir, denince, etrafına toplandılar. Buyurdu ki: "Ey falan oğulları! Ey falan oğulları! Ey falan oğulları! Abdimenaf oğulları! Abdülmuttalib oğulları!"

  "Size şu dağın dibinden birtakım süvarilerin hücum etmekte olduğunu söylesem beni doğrular mısınız?" Senin bir yalanını görmedik, dediler. "Ben sizi şiddetli bir azap ile uyarıyorum." dedi. Ebu Leheb: Yazık sana! Bizi bunun için mi toplamıştın, diyerek çıkıştı sonra da kalkıp gitti. Bu sure indi. "Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da!" A'meş, Abdullah ve Übey sonuna kadar böyle okudular. Hafs'ın kıraati "ve kad tebbe" şeklindedir. Yani, birincisi ona beddua ikincisi de ondan haberdir.

  Tarık el-Meharibi'den şöyle rivayet edildi: "Zi'1-Mecaz'da çarşıda idim. Yaşı genç birisi ile karşılaştım. Diyordu ki: Ey İnsanlar! Lâilâheillallah, deyin kurtulun. Bir adam peşinden gidip ona taş atıyordu. Ayaklan ve topuklarını kanatmıştı. Ey İnsanlar! O yalancıdır onu doğrulamayın, diyordu. Bu kimdir? dedim. Muhammed'dir. Peygamber olduğunu sanıyor. Bu da amcası Ebu Leheb'tir, onun yalancı olduğunu iddia ediyor, dediler.