Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri ve özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri ve özellikleri

  Reklam
  Dini tasavvufi halk edebiyatı nazım biçimleri ve özellikleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?


  Paylaş
  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri ve özellikleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dini tasavvufi halk edebiyatı genel özellikleri ve nazım şekilleri

  Tasavvuf Edebiyatının Genel Özellikleri ve Nazım Türleri


  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Dinî -Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir. Dinî -Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Tekke şiiri, halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.

  En belirgin özellikleri şunlardır:

  •Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan’da yetişen Hoca Ahmet Yesevi’dir.  •Tekke Edebiyatı, Anadolu’da 13. y.y.’dan itibaren gelişmiştir.  •Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir.  •Nazım birimi genellikle dörtlüktür.  •Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.  •Şiirlerin çoğu ezgilidir.  •Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir.  •İlahi, nefes, nutuk, devriye, sathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.  •Dili Âşık Edebiyatı’na göre ağır, Divan Edebiyatı’na göre sadedir.  •Âşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.


  Yüzyıllara göre bu edebiyatın en önemli temsilcileri şunlardır:

  •12.yy.: Hoca Ahmet Yesevi  •13.yy.:Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli  •14.yy.:Kaygusuz Abdal  •15.yy.: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi  •16.yy.: Pir Sultan Abdal  •17.yy.: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi  •18.yy.: Sezai  •19.yy.: Kuddusi, TurâbiDini tasavvufi halk edebiyatında biçim ve şekil,  dini tasavvufi halk edebiyati nazim sekilleri,  Dini tasavvufi halk edebiyatında biçim ve şelil