Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Allahın 99 İsmi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Allahın 99 İsmi

  Reklam
  Allahın 99 ismini yazar mısınız

  esmaulhusna-allah-n-99-smi.jpg


  Paylaş
  Allahın 99 İsmi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)

  1.

  Allah

  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.


  2.

  er-Rahman

  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).


  3.

  er-Rahim

  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).


  4.

  el-Melik

  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.


  5.

  el-Kuddüs

  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.


  6.

  el-Selam

  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.


  7.

  el-Mü'min

  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
  ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.


  8.

  el-Müheymin

  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.


  9.

  el-Aziz

  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.


  10.

  el-Cabbar

  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir
  olan.


  11.

  el-Mütekebbir

  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.


  12.

  el-Halik

  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
  var eden büyüklükte eşi olmayan.


  13.

  el-Bari

  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.


  14.

  el-Musavvir

  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.


  15.

  el-Gaffar

  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.


  16.

  el-Kahhar

  Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.


  17.

  el-Vahhab

  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.


  18.

  el-Rezzak

  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.


  19.

  el-Fettah

  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.


  20.

  el-Alim

  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.


  21.

  el-Kabıt

  Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.


  22.

  el-Basit

  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.


  23.

  el-Hafıd

  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.


  24.

  el-Rafi

  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.


  25.

  el-Muiz

  İzzet veren, aziz kılan.


  26.

  el-Müzil

  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.


  27.

  el-Semi

  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.


  28.

  el-Basir

  Her şeyi gören.


  29.

  el-Hakem

  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.


  30.

  el-Adl

  Son derece adaletli olan.


  31.

  el-Latif

  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.


  32.

  el-Habir

  Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.


  33.

  el-Halim

  Yumuşak davranan, hilmi çok olan.


  34.

  el-Azim

  Pek azametli olan, yüce.


  35.

  el-Gafur

  Çok bağışlayan, magfireti çok.


  36.

  el-Şekur

  Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.


  37.

  el-Aliyy

  Çok yüce.


  38.

  el-Kebir

  Pek büyük.


  39.

  el-Hafız

  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
  koruyan.


  40.

  el-Mukit

  Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.


  41.

  el-Hasib

  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi
  bilen. Mahlukatına kafi olan.


  42.

  el-Celil

  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.


  43.

  el-Kerim

  Çok ikram edici.


  44.

  el-Rakib

  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.


  45.

  el-Mucib

  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.


  46.

  el-Vasi

  Lütfu bol olan.


  47.

  el-Hakim

  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.


  48.

  el-Vedud

  İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.


  49.

  el-Mecid

  Şanı, şerefi çok üstün olan.


  50.

  el-Bais

  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.


  51.

  el-Şehid

  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.


  52.

  el-Hakk

  Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.


  53.

  el-Vekil

  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.


  54.

  el-Kaviyy

  Pek kuvvetli.


  55.

  el-Metin

  Pek güçlü.


  56.

  el-Veliyy

  Seçkin kullarının dostu.


  57.

  el-Hamid

  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.


  58.

  el-Muhsin

  Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.


  59.

  el-Mubdi

  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.


  60.

  el-Muid

  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.


  61.

  el-Muhyi

  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.


  62.

  el-Mümit

  Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.


  63.

  el-Hayy

  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.


  64.

  el-Kayyum

  Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.


  65.

  el-Vacid

  İstediğini, istediği vakit bulan.


  66.

  el-Macid

  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.


  67.

  el-Vahid

  Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.


  68.

  el-Samed

  Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.


  69.

  el-Kadir

  İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.


  70.

  el-Mukdedir

  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.


  71.

  el-Mukaddim

  İstediğini öne getiren, öne alan.


  72.

  el-Muahhir

  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.


  73.

  el-Evvel

  Her şeyden önce var olan.


  74.

  el-Ahir

  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.


  75.

  el-Zahir

  Varlığı sayısız delillerle açık olan.


  76.

  el-Batın

  Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.


  77.

  el-Vali

  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.


  78.

  el-Müteali

  Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.


  79.

  el-Berr

  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.


  80.

  el-Tevvab

  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.


  81.

  el-Muntekım

  Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.


  82.

  el-Afüvv

  Affeden, mağfiret eden.


  83.

  el-Rauf

  Merhamet edici. Pek şefkatli.


  84.

  Malik'ül-Mülk

  Mülkün ebedi ezeli sahibi.


  85.

  Zülcelali ve'l-İkram

  Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.


  86.

  el-Muksit

  Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.


  87.

  el-Cami

  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.


  88.

  el-Ganiyy

  Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.


  89.

  el-Mugni

  Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.


  90.

  el-Mani

  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.


  91.

  el-Darr

  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.


  92.

  el-Nafi

  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.


  93.

  el-Nur

  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.


  94.

  el-Hadi

  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.


  95.

  el-Bedi

  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.


  96.

  el-Baki

  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.


  97.

  el-Varis

  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.


  98.

  el-Raşit

  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.


  99.

  es-Sabur

  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.