Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Mezhep Nedir, Nasıl Ortaya çıkmıştır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Mezhep Nedir, Nasıl Ortaya çıkmıştır?

  Reklam
  Meshep nedir nasıl ortaya çıkmıştır kaç meshep vardır ve bunlar nelerdir açıkla kısaca


  Paylaş
  Mezhep Nedir, Nasıl Ortaya çıkmıştır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır? kısaca bilgi

  Mezhep Sözlükte: Gitmek, izlemek, gidilen yol anlamındadır. Terim olarak mezhep bir müctehit alimin dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural yöntemlerle oluşturduğu inanç veya hukuk sistemini dile getirir.


  İslam Tarihinde Mezheplerin Çıkış Sebepleri

  Mezheplerin çıkış sebepleri maddeler halinde

  1- İnsanların anlayış ve idrak seviyelerinin farklı oluşu, arzu ve isteklerinin uyuşmazlığı.

  2- Metod ve ölçülerin farklı oluşu

  3-Arap ırkçılığı

  4- Hilafet münakaşaları ve bunun neticesinde ortaya çıkan fitne ve iç savaş

  5- Karşılaşılan eski kültür ve inançların etkisi

  6- Eski Yunan, Hind ve İran felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi

  7- Bir takım kıssacı ve hikayecilerden İslamla uyuşmayan asılsız hikayeleri nakletmişler ve müslümanlar arasında yaymışlardır.

  8- İslamın tanıdığı fikir hürriyeti

  9- Nassların karakteri

  10- Hadislerin, zabt edilme ve senedi

  11- Arapçanın gramer ve belagatını bütün incelikleriyle bilememek

  12- Heva ve nefse uymak, arzulara tabi olarak delilsiz hüküm vermek, başkalarını delilsiz taklit etmek

  13- Örf ve adetlerin değişik olması da mezheplerin çıkış sebeplerinden birisidir.

  Bu saymış olduğumuz maddeler mezheplerin çıkma sebeplerine örnektir.
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Mezhep nedir? nereden çıkmıştır