Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz Osman Nasıl Müslüman Oldu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz Osman Nasıl Müslüman Oldu

  Reklam
  hz osman nasıl müslüman oldu kısaca


  Paylaş
  Hz Osman Nasıl Müslüman Oldu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  HZ. OSMAN KİMDİR? KISACAHAYATI VE MÜSLÜMAN OLUŞU

  (عثملن)

  Ebû Abdillâh (Ebû Amr) Zü’n-nûreyn Osmân b. Affân b. Ebi’l-Âs b. Ümeyye el-Kureşî el-Ümevî (ö. 35/656)

  İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü.

  Fil Vak‘ası’ndan altı yıl sonra Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zengin tüccarlarından olan babası Affân Câhiliye devrinde öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Mensup olduğu Emevî (Ümeyye) kabilesinin soyu Abdümenâf b. Kusay’da Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşir. Resûl-i Ekrem’den altı yaş küçüktür. Gençliğinde babasının yanında ticaretle uğraşan Osman, İslâm öncesinde Mekke’nin önemli tüccarları arasına girdi. İslâmî davetin ilk safhasında Hz. Ebû Bekir’in delâletiyle Resûlullah’ın yanına giderek müslüman oldu ve ilk on müslüman arasında yer aldı. Eşraftan olması dolayısıyla İslâm’ı kabul edişi Kureyş içinde yankı yaptı. Amcası Hakem b. Ebü’l-Âs onu bağlayıp dininden dönene kadar bağlarını çözmeyeceğini söyleyince şiddetle karşı koydu. Kararlılığını görüp bağlarını çözmek zorunda kalan amcasından sonra annesi de çok uğraştı, ancak onu dininden döndüremedi. Osman kısa bir süre sonra Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye ile evlendi. İslâmiyet’in 5. yılında (615) hanımıyla birlikte ilk kafilede Habeşistan’a hicret etti. Habeşistan’da doğan ve hicretin 4. yılında (625) vefat eden oğlu Abdullah dolayısıyla kendisine Ebû Abdullah künyesi verildi. Bir yıl sonra Habeşistan’dan Mekke’ye döndü ve ardından Medine’ye hicret etti.
hz osman nasıl müslüman oldu kısaca,  Hz osman müslüman oluşu ve nezaman,  hz osman nasıl müslüman oldu kısa,  hz.osman nasıl müslüman oldu