Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz Ali Nasıl Müslüman Oldu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz Ali Nasıl Müslüman Oldu

  Reklam
  hz ali nasıl müslüman oldu kısaca


  Paylaş
  Hz Ali Nasıl Müslüman Oldu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  HZ. ALİ KİMDİR? KISACA HAYATI VE MÜSLÜMAN OLUŞU
  علي

  Ebü’l-Hasen Alî b. Ebî Tâlib el-Kureşî el-Hâşimî (ö. 40/661)

  Hz. Peygamber’in damadı, Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü.

  Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600) Mekke’de doğduğu rivayet edilmektedir. Babası Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, annesi de Fâtıma bint Esed b. Hâşim’dir. Ebû Tâlib’in en küçük oğludur. Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Hz. Peygamber amcası Ebû Tâlib’in yükünü hafifletmek için onu himayesine almış, Hz. Ali beş yaşından itibaren hicrete kadar onun yanında büyümüştür. Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Ancak Hz. Hatice ile aynı zamanda veya ondan hemen sonra yahut da Hz. Hatice ve Hz. Ebû Bekir’den sonra iman ettiği hususu, Ehl-i sünnet ile Şiîler arasında tartışılan bir konudur (bk. Câhiz, el-Osmâniyye, s. 3-13). Bu sırada yaşının dokuz, on veya on bir olduğu rivayet edilir. Bu durumda onun Hz. Hatice’den sonra, yaşına göre, çocuklar arasında ilk inanan ve Hz. Peygamber’le birlikte ilk namaz kılan kimse olduğu ağırlık kazanmaktadır. Hz. Ali’nin hicretten önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Ancak hayatı, menkıbevî ve efsanevî rivayetlerle örülü Şiî kaynaklarda doğumundan itibaren en ince teferruatına kadar ve zengin kerametlerle dolu olarak anlatılır (bk. Ayânü’ş-Şîa, I, 323-562; İbn Şehrâşûb, I, 287 vd.; II, 3-377; III, 2-100).
hz ali nasıl müslüman olmuştur,  Hz. Ali nasil musluman olmustur,  hz.ali nasıl müslüman olmuştur,  hz ali nasil musluman oldu kisaca,  hz.ali nasil musluman oldu