Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Peygamberimizin Güzel Ahlaka Yönelik öğütleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Peygamberimizin Güzel Ahlaka Yönelik öğütleri

  Reklam
  Hz. Muhammedin güzel ahlaka yönelik öğütleri nelerdir


  Paylaş
  Peygamberimizin Güzel Ahlaka Yönelik öğütleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır."
  (Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mace, Fiten 12)

  Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kişi: Yâ Resûlu'llah! Bana nasîhat buyur, temennîsinde bulundu. Resûl-i Ekrem: Gazablanma (titizlenme sakın.) buyurdu. Bunun üzerine o kişi, Resûl-i Ekrem'e tekrar tekrar nasîhat temennîsinde bulundu (her def'asında) Resûl-i Ekrem: Gazablanma, buyurdu.
  ((Ebu Hureyre,

  Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle.
  (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Peygamberimizin güzel ahlaka yönelik öğüt ve hadisleri nelerdir?