Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Peygamberimizin Hayatı Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Peygamberimizin Hayatı Kısaca

  Reklam
  Hz. muhammedin hayati kisaca anlatır mısınız


  Paylaş
  Peygamberimizin Hayatı Kısaca Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hz Muhammedin Hayatı Kısaca Kronolojisi
  Hz. Muhammedin Hayatı Kısaca


  Peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav) Alemlere rahmet olarak yüce Allah tarafından son peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Miladi 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Babasının adı Abdullah Annesinin Adı Amine'dir. Peygamberimiz daha doğmadan Babasını, 6 yaşlarında iken Annesini kaybetmiştir. Onu himayesine dedesi Abdulmuttalib almıştır. Peygamberimiz Sekiz yaşına girdikten Dedesi Abdulmuttalip onu bakmak ve himaye etmek için Amcası Ebu talibe teslim ettikten kısa bir süre sonra vefat etti. Onu Himayesini alan amcası ebu talip onu öz çoklarından ayırt etmezdi.

  Peygamberimiz 25 yaşlarına geldiğinde hz Hatice İle evlenmiştir. Peygamber efendimizin hz Hatice ile olan evliliğinden iki erkek ve dört kız çocukları dünyaya geldi. Erkek çocuklarının İsimleri Kasım ve Abdullahtır. Kız çocuklarının İsimleri de Zeynep, Rukıyye, Ümmü Külsüm ve Fatıma’dır. Bu çocuklar Peygamberimize peygamberlik verilmeden dünyaya gelmişlerdi.

  Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) 40 yaşlarında miladi 610 yılında hira mağarasında bulunduğu esnada cebrail (as) ona görünerek kuranı kerimin ilk süresi olan Alak süresini indirmiştir. ve böylece peygamberimize, Peygamberlik görevi verilmiş oldu. Peygamberimiz tebliğinin ilk muhatapları kureyş halkı arasında sosyal ve siyasi statüleri ellerindeki ekonomik gücü kaybetme korkusu ile onu yalanlayıp yeni getirmiş olduğu dine tepki gösterdiler. Ona şiddet gösteren bazı müşrik çocukları arasında müslüman olanlar vardı. İslamın engelleyip Müslümanlara baskılar artınca Peygamberimizin, Nübüvvetinin beşinci Miladi 615 yılında bazı Müslümanları hicret etmek üzere Habeşistan gönderdi. Hicret yaklaşık iki yıl sürdü.

  Kureyşliler ne yaptılarsa peygamberimizi davasından vaz geçiremediler. Müşrikler Müslümanlara karşı 3 yıl boyunca ambargo uyguladılar. Bu ambargo süre zarfında Peygamberimiz ve Ona inanan müslümanlar çok çile ve sıkıntı çektiler.
  Müşrikler bu ambargoda başarılı olamayınca Üç yıl kadar süren ambargoyu kaldırdılar. Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) Daha sonra kısa bir süre zarfı içinde Küçükken onu himayesine alan Amcası Ebu talibi, kısa bir sürede de Vefakar eşi olan Hz. Hatice'yi kaybetmiştir. Bu yıla Hüzün yılı denilmektedir. peygamberimiz Usanmadan bıkmadan Mekke'ye gelen kabilelere tebliğ faliyetlerine devam ediyordu.

  Hüzün Yılı denilen yılda Peygamberimize Bir gece cabrail (as) gelerek Onu mescidi haramdan kudüsteki mescidi aksaya götürüp ardından da göğe yükselerek miraca çıkmıştır. Bu Miraç hadisesi Kuran-ı kerimin isra süresinde anlatılmaktadır. Peygamberimiz daha sonra Medine'ye hicret kararı almıştır. Çünkü Medine'de islam kök salmaya başlamış ve hicret yurdu olarak seçebileceği yerlerden biriydi

  Medine’ye hicret kararı Medine’de İslâm’ın kök salmasıyla mümkün olmuştu. Medine, Hz. Peygamber’in hicret yurdu olarak seçebileceği nadir yerlerden biriydi bu şehir. Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin 14 yılında Miladi 622 Rebiülevvel pazartesi günü sadık dostu Hz Ebubekir ile birlikte, yanlarında kılavuz olan Amir b. Füheyre ile beraber yola çıkmışlardı. peygamberimiz Kuba denilen yerde vardığında orda ki Müslümanlarla sohbet etti ve islam sanatları tarihine giren ilk mescidi kuba mescidini inşa edip ilk cuma namazını Rauna vadisi denilen yerde kıldırmıştır. Daha sonra büyük bir kalabalığın karşıladığı peygamber (sav) Meniye şehrine girerek medine hicretini tamamlamıştır.

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) hayatının son on yılını medine şehrinde geçirmiştir. Hz Peygamber ve ashabı Medine'de mescidi nebeviyi inşa etmişlerdir. ensar ve Muhacirleri kardeş ilan etmiştir. daha sonra peygamberimiz Medine vesikası yaparak Medine'de yaşayan beni kaynuka, beni nadir, beni kurayza yahudileri ile antlaşma yaparak medine'yi her türlü tehlikeye karşı koruyacaklardı. Ama yahudiler herzaman olduğu gibi hayinlik yaparak müşriklerle islamı yıkmak için antlaşmalar yapıyorlardı. Allah'ın izni ile yahudiler hezimete uğrayıp medinden sürgün edilmişlerdir. İslamiyet günden güne canlanıyor insanlar akın akın medineye gelerek islamı seçiyordu. Bu durum müşrikleri ve kuşkulandırıyordu. Müşrikler islamı yıkmak için islam karşı savaş açmayı planlıyorlardı. İslamın ilk savaşı olan bedir savaşıdır. Bu savaş hak ile batıl savaşıydı. Müşrikler bu savaşta Müslümanlardan üç kat çoğunluktaydılar. Ama Allah'ın yardımı ile Müslümanlar bedir savaşında zaferle dönmüşlerdir. Daha sonra Allah'ın dinini hakim kılmak için başka savaşlar ve seriyyeler düzlenmiştir. Müslümanlar gittikçe çoğalıyorlardı elhamdülillah.

  Peygamberimiz daha sonra 10.000 kişilik bir ordu ile Ramazan ayında 1 ocak 630 yılında medine'den ayrılarak mekke'yi fethetmek için yola koyuldu. Çünkü mekkeliler müslümanlarla yaptıkları antlaşmaları bozmuşlardı. Hz. peygamber Ramazan ayının 20'ci günüde 11 ocak 630 Yılı Cuma Sabahı Mekke şehrini fethetmiştir. mekke'den sonra peygamberimiz taifi kuşatmıştır. Daha sonra heyetler yılı denilen yılda kabile reisleri gelerek islamı seçiyorlardı.
  Ve böylelikle İslam dini Allah'ın yardımı ile çoğu bölgelerde hakim kılınmıştı. Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) Veda haccı denilen son haccında tarihe geçen hutbesi ile 140.000 civarında insanlara veda hutbesini okumuştur. Daha sonra peygamberimiz Hz Muhammed (sav) Medine'ye hareket etmiştir. Peygamberimiz Hz Muhammed Rahatsızlandıktan sonra, 13 Rebiülevvel 8 Haziran 632 yılında medine'de vafat etmiştir. Rabbim bizleri Onun şefaatinden mahrum bırakmasın...
peygamberimizin hayatı kısaca