Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Nasr Suresinin Ana Düşüncesi Nedir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Nasr Suresinin Ana Düşüncesi Nedir ?

  Reklam
  Nasr suresinden ana mesajlar


  Paylaş
  Nasr Suresinin Ana Düşüncesi Nedir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nasr Suresinin Ana Düşüncesi ve İçerdiği Mesajlar

  Nasr sûresi Medine'de inmiştir.

  Bu sûre Mekke'nin fethinden bahseder. Bu fetihle müslümanlar kuvvetlenmiş, İslâm Arap yarımadasında yayılmış, şirk ve sapıklığın tırnakları sökülmüştür. Bu feth-i mübîn ile insanlar Allah'ın dinine girmiş, İslâm bayrağı yücelmiş ve putperestlik yıkılmıştır. Vukuundan önce Mekke fethinin haber verilmesi, Hz. Muhammed (a.s)'-in peygamberliğinin doğruluğunu gösteren en açık delillerdendir.
  Bismillâhirrahmânirrahîm
  1, 2, 3. Allah'ın yardımı ve feth gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dînine girmekte olduklarını gördüğün vakit Allah'ına hamdederek O'nu teşbih et ve O'ndan mağfiret dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.nasr suresinin ana düşüncesi