Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Fatiha Süresinde Hangi Temel Konular Yer Almaktadır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Fatiha Süresinde Hangi Temel Konular Yer Almaktadır?

  Reklam
  Fatiha süresinde hangi temel konular yer almaktadır?


  Paylaş
  Fatiha Süresinde Hangi Temel Konular Yer Almaktadır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fatiha Süresinde Temel Konular - Mesajlar


  Kur'an-ı Kerîm'e bu sûre ile başlandığı için "el-Fatiha (açan)" diye isim verilmiştir. İniş itibariyle olmasa da tertib itibariyle Kur'an'm ilk süresidir.

  Fatiha kısa ve veciz olmasına rağmen Kur'an-ı Kerîm'in bütün mânâlarını ihtiva eder ve özet olarak onun esas maksatlarını kapsar.

  Dinin esaslarını ve teferruatını içine alır.
  İtikad, ibadet ve muamelatı, âhirete ve Allah'ın güzel sıfatlarına imanı, yalnız O'na ibadet etme, O'ndan yardım dileme ve O'na dua etmeyi; imânda ve sâlihlerin yolunu tutmada sabit kılması gazaba uğramışların ve sapmışların yolundan sakındırması için, O'na yalvarmayı ihtiva eder.
  Ayrıca bu sûrede geçmiş toplumlara dair haberler, bahtiyar kimselerin yükseleceği mevkiler, bedbaht kimselerin düşeceği kötü durumlar hakkında bilgi vardır. Yine bu sûrede Allah'ın emrine uyma, nehyinden sakınmadan bahsedilir.
  Bunların dışında bu sûrede daha birçok maksat, gaye ve hedefler vardır.
  Fatiha sûresi diğer sûrelerin aslı durumundadır. Bundan dolayı buna "Ümmü'l-Kitab (Kitab'm anası)" denilir. Çünkü bu sûre kitab'm esas maksatlarını kendisinde toplamıştır
fatiha suresinde hangi konular anlatılmaktadır,  hadid suresinin temel konuları,  fatiha suresi icin deki temel,  fatiha sures temel konulari,  fatiha suresinin temel leri,  maun ve fatiha suresi genel konulari nedir neden bahseder,  fatiha konulati