Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Abdülkadir Geylani Kısaca Hayatı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Abdülkadir Geylani Kısaca Hayatı

  Reklam
  Abdülkadir Geylanî hakkında bilgi veriniz


  Paylaş
  Abdülkadir Geylani Kısaca Hayatı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ABDÜLKADİR-i GEYLÂNÎ

  عبد القادر كيلاني

  Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkadir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî (ö. 561/1165-66)

  Kadiriyye tarikatının kurucusu.

  470’te (1077) Hazar denizinin güneybatısındaki Gîlân eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Arapça’da “el-Cîlî, el-Cîlânî”, Farsça’da “Gîlî, Gîlânî”, Türkçe’de ise “Geylânî” şeklinde telaffuz edilen nisbesiyle şöhret buldu. Babası Ebû Sâlih Mûsâ’nın dindar bir kimse olduğu bilinmekte, ancak hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Hz. Ali’ye ulaşan soy şeceresi kaynaklarda şöyle verilmektedir: Abdülkadir-i Geylânî b. Mûsâ b. Abdullah b. Yahyâ b. Muhammed b. Mûsâ el-Cevn b. Abdullah el-Kâmil b. Hasan el-Müsennâ b. Hasan b. Ali. Hz. Hasan soyundan gelen şerifler İdrîsîler, Sa‘dîler (Filâniyyûn) ve Kadirîler adı verilen üç kola ayrılırlar. Babasının “Zengî-dost” (zenci dostu) unvanıyla anılması ve kendisinin Bağdat’ta, a‘cemî (Arap olmayan, yabancı) olarak tanınması gibi hususlar bahis konusu edilerek, Hz. Hasan’a varan soy şeceresinin sonradan ortaya konulmuş olduğu da ileri sürülmüştür. Devrin tanınmış zâhid ve sûfîlerinden Ebû Abdullah es-Savmaî’nin kızı olan annesi Ümmü’l-Hayr Emetü’l-Cebbâr Fâtıma’nın da kadın velîlerden olduğu kabul edilir.abdülkadir geylani kısaca hayatı,  abdulkadir geylani hayati ozet,  abdulkadir geylani kısa hayatı,  abdulkadir geylani kisaca kimdir,  abdulkadir geylani hz kısaca hayatı,  Abdulkadir Geylani hakkında çok kısa bilgi,  abdulkadir geylani kisaca hayat i