Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Doğru İnanç Sahibi Olmada Kur’an-ı Kerim’in Önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Doğru İnanç Sahibi Olmada Kur’an-ı Kerim’in Önemi

  Reklam
  Doğru inanç sahibi olmada Kur’an-ı Kerim’in önemi nedir? Açıklayınız


  Paylaş
  Doğru İnanç Sahibi Olmada Kur’an-ı Kerim’in Önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Doğru İnanç Sahibi Olmada Kur’an-ı Kerim’in Önemi Nedir? Kısaca

  Doğruluk, doğru olma, itikadi ve ahlaki bir kavramdır. Allah (cc) Emir ve yasaklarına uymak onun kurallarına uygun bir yol izlemek ve haklarına riayet etmektir. İman ve doğruluk vasfının en güzel örneği peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav)'dir. Doğruluk ile ilgili Kuranda pek çok ayet vardır. Buna örnek Fatiha süresinde "Alemlerin Rabb'i Allah'a hamdolsun, Rahman'dır, Rahîm'dir. Din gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna..." (el-Fâtiha, 1/1-6) ayetleriyle başlayan Kur'an-ı Kerim doğruluk yolunu ve bunun aksini sapmışların yolu olarak çeşitli ayetlerle açıklar. O'na kulluk etmek, doğruluğun ve doğru yolun ta kendisidir. Allah, O'na inananları ve yoluna yapışanları rahmet ve lutfa mazhar eder, onları doğru yola iletir.

  Öğüt alanlar için ayetleri Allah geniş geniş açıklamıştır. ".... Emrolunduğun gibi dosdoğru ol..." (Hûd, 11/112; eş-Şûrâ, 42/15) buyuran Allah, halis kullarını azmış şeytandan korumaktadır. (bk. Hicr Süresi) Allah, müminlerin kendisinden korkmalarını ve ölçüyü doğru tutmalarını emretmektedir. Sözünde doğru olması için uyarılan müminler, doğrulukları karşılığında cennet'e gireceklerdir. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
doğru inanç sahibi olmada kuranı kerimin önemi nedir,  doğru inanç nedir,  Dogru inanc sahibi olmada kuranin onemi nedir ,  Dogru inanc sahibi olmada kurani kerimin onemi nedir,  doğru inanç nedir kısaca