Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Maturidilik Mezhebi Nedir? Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Maturidilik Mezhebi Nedir? Kısaca

  Reklam
  Maturidilik mezhebi hakkında bilgi veriniz


  Paylaş
  Maturidilik Mezhebi Nedir? Kısaca Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  MÂTÜRÎDÎ NE DEMEK KISACA

  (الماتريدي)

  Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî (ö. 333/944)


  Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu, müfessir ve fakih.

  Nisbet edildiği Mâtürîd (Mâtürît), bugün Özbekistan Cumhuriyeti’nin sınırları içinde bulunan Semerkant’ın dış mahallesidir. 1920’de Semerkant’ı ziyaret eden Barthold, Mâtürîd’in şehrin kuzeybatısında bir köy olduğunu belirtir. Hayatı hakkında kaynaklarda çok az bilgiye rastlanan Mâtürîdî, Abbâsîler’in merkezî otoritelerinin oldukça zayıfladığı bir dönemde siyasî bakımdan hilâfete bağlı müstakil beyliklerden Sâmânoğulları’nın Mâverâünnehir’e hâkim oldukları devirde yaşamıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte hocası Rey Kadısı Muhammed b. Mukātil er-Râzî’nin 248 (862) yılında vefat ettiğine dair bilgiden hareketle III. (IX.) yüzyılın ilk yarısının ortalarında dünyaya geldiği ve ömrünün bir asra yakın olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, Mâtürîdî’nin Eş‘arî’den (d. 260/874) önce zuhur ettiğini kaydetmektedir (Uśûlü’d-dîn, s. 70). Kureşî’nin, 268’de (881) vefat eden Semerkant Kadısı Muhammed b. Eslem el-Ezdî’nin akranı olduğunu belirtmiş olmasını ihtiyatla karşılamak gerekir (el-Cevâhirü’l-muđıyye, III, 92; krş. Nesefî, Tebśıratü’l-edille, I, 358).
maturidilik mezhebi nedir kısaca,  maturidilik ne demek kısacası ,  maturidilik hakkında kısa bilgi,  maturidilik mezhebi hakkında kısa bilgi,  maturidilik kisaca,  maturidilik ne demek kısaca