Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ebu Hanife Kimdir? Kısaca Hayatı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ebu Hanife Kimdir? Kısaca Hayatı

  Reklam
  Ebu Hanife hakkında bilgi veriniz


  Paylaş
  Ebu Hanife Kimdir? Kısaca Hayatı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  Dört büyük imamdan biri olan Ebu Hanife asıl adı Numan bin Sabit olup 699 yılında Kufe’de doğup, 767'de Bağdat'ta öldü. Ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Müslüman inancında olanların % 45-50'i Hanefi mezhebindedir.
  Küçük yaşta Kuranıkerim'i ezberlemiş ve Arapça’nın inceliklerini öğrenmiştir. Gençliğinin ilk yıllarında başta Enes bin Malik olmak üzere birçok sahabiyi görmüş, onlardan hadis dinlemiştir.
  Hocası Hammad’ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz’a gidip Mekke ve Medine’de çoğu Tabiinden olan âlimler ile görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. Ehlibeytten Zeyd bin Ali ve Muhammed Bakır’dan ilim öğrendi.
  Tasavvuf bilgilerini Muhammed Bakır, ondan sonra da İmam Cafer-i Sadık'tan öğrendi.
 3. 3
  İmamı Azam Ebu Hanife Kimdir Kısaca Hayatı

  Ebu Hanife hayatı özet olarak
  Asıl adı Numan’dır. İmam-ı Azam (Büyük Bilgin) diye de tanınır. İslam dünyasının önemli fıkıh (hukuk) bilginlerinden biridir. Ebu Hanife Kufe’de 699 yılında doğmuş ve 767 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Hanefilik mezhebi onun görüşleri çerçevesinde oluşmuştur. Ebu Hanife, ticaretle uğraşırken bir taraftan da ilmi çalışmalarına devam etmiştir. Bilgi birikimini, öğrencileriyle ve çevresiyle paylaşmıştır. Yaşadığı dönemdeki devletlerin yanlış uygulamalarını eleştirmiştir. Haksızlıklar karşısında hep doğruyu söylemiştir. Ancak bu yüzden haksızlığa uğramıştır.

  Ebu Hanife, Kur’an ve sünneti yorumlarken aklın ilkelerini göz önünde bulundurmuştur.Onun görüşleri özellikle Türkler arasında daha fazla kabul görmüştür. İmam-ı Azam’ın görüşleri, öğrencileri tarafından “Fıkhu’l Ekber” adlı kitapta toplanmıştır. Onun görüşleri doğrultusunda yazılan eserler Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. Türklerin İslam’ı anlama ve yorumlamalarında Ebu Hanife’nin İslam’a bakış açısı etkin bir rol oynamıştır. O,“Allah, Peygamberini Müslümanlar arasında sevgiyi çoğaltmak ve ayrılığı gidermek için bir rahmet olarak göndermiştir.” diyerek dinin birleştirici yönüne dikkat çekmiştir.Bugün Arap dünyasının bir kısmı, Türk dünyası, Hindistan, Pakistan, Çin ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan Müslümanların çoğunluğu Hanefi ekolüne bağlıdır.ebu hanifenin hayatı kısaca,  ebu hanife kimdir kısaca,  ebu hanife nin kısaca hayatı,  ebu hanife kimdir kısaca hayatı,  imam ebu hanife kimdir ve eserleri nelerdir,  imam azam hayatı kısaca,  imami azamin hayati kisaca