Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Bu İhtilam Mı Oluyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Bu İhtilam Mı Oluyor?

  Reklam
  Selamun Aleyküm.
  Ben 15 yaşındayım ve bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadım. Şu an adetliyim ve dün gece yatmadan dini konulara bakarken ihtilam konusunu gördüm. Gece gördüğüm rüyada ilişkiye girmedim ama sanırım girmek için hazırlanıyordum. Sabah uyandım ve yine uykuya daldığımda izlemek istediğim filmlerinin listesini yapıyordum ve bir film afişinde uygunsuz bir resim vardı. Bunlar ihtilam mı sayılıyor? İç çamaşırımda da kan pıhtısı vardı. (Adetin yoğun günündeyim.) O meni sayılır mı? Ve şehvetle falan kalkmadım. Bir de ben çok vesveseli biriyim ve benim aklıma bu konu takıldığı için normal zamanlarda rüya göreceğimi düşünüyorum. Ve sabah uyandığımda çamaşırımda gördüğüm her ıslaklığı, idrar akıntı falan, bile guslü bozdu deyip her gün abdest alacakmışım gibi geliyor. Bir de bu yaşta henüz bir ilişki yaşamadan ihtilam olunur mu? Ben bu tür ilişki olaylarını küçükken bi çok düşünüyordum sonra aklıma gelmemeye başladı. Nasıl ayırt edeceğim? Özellikle gece olanı?


  Paylaş
  Bu İhtilam Mı Oluyor? Mumine Forum

 2. 2
  Kayıtsız Üye
  Reklam
  Selamun Aleyküm.Ben 15 yaşındayım ve böyle bir durum hiç başıma gelmedi. Sanırım bu da girmiyor ve şüpheye düşmemek için size sormak zorunda kaldım. Rüyamda ilişkiye girmek vb şey görmedim. Ama sanırım hazırlanıyordum. Sabah bi uyandım ve tekrar yattıktan sonra rüyamda izleyeceğim filmler seçiyodum ve birinde uygunsuz bi film afişi vardı birinde. Bu da ihtilam mı oluyor? Sabah da iç çamaşırımda bir şey görmedim. Adet dönemindeyim zaten o yüzden kan pıhtısı vardı. O meni.mi sayılıyor?Gusül almam gerekiyorsa adet dönemim bitince mi alacağım?Böyle şeyleri araştırdıkça daha kötü duruma düşüyorum.*
  Bir de bu konuyu öğrendiğim için aklıma takılı kalacak ve her gece rüya görecekmişim gibi geliyor. Her ıslaklığı guslü bozdu sanacağım. Gece olanı nasıl ayırt edeceğim? 3. 3
  İhtilam bu değildir.
  İhtilam olmak rüya görmek değil, ihtilam olmak meni çıkmasına denir.

  İhtilam hakkında geniş bilgi

  İHTİLÂM

  (الإحتلام)

  Rüyada cinsel haz duyup cünüp olmak anlamında fıkıh terimi.

  Sözlükte hulm (hulum) ve bu kökten türeyen ihtilâm “rüya görmek, ergenlik çağına ulaşmak” mânalarına gelir. Hulm rüya ile eş anlamlı olmakla birlikte rüya daha çok hayırlı ve güzel olan, hulm da şer ve kötü olan şeyleri görme anlamında kullanılır. İhtilâm, sözlükteki kullanımına paralel olarak fıkıh ilminde “rüyada cinsel zevk veren bir ilişki ve davranışta bulunduğunu görme, ergenlik çağına ulaşma” şeklinde terim anlamı kazanmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de hulum kelimesi “ergenlik çağı” mânasında iki âyette (en-Nûr 24/58-59), “rüya” anlamında ve çoğul olarak (ahlâm) yine iki âyette geçmektedir (Yûsuf 12/44; el-Enbiyâ 21/5). Hadislerde de gerek bu kelimeler gerekse ihtilâm sözlük ve terim anlamlarında sıkça kullanılmıştır (Wensinck, el-MuǾcem, “ĥulm” md.).

  İhtilâm, guslü gerektiren mânevî kirlilik (cenâbet) hallerinden biri olup çeşitli hadislerde, bir kimsenin uyandıktan sonra rüyada ihtilâm olduğunu hatırlamasına rağmen ıslaklık (meni) görmemesi durumunda guslün gerekmeyeceği, ihtilâm olduğunu hatırlamasa bile uyandığında meni gören kimsenin ise gusletmesi gerektiği belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, “Ŧahâret”, 94; Tirmizî, “Ŧahâret”, 82; İbn Mâce, “Ŧahâret”, 112; Dârimî “Vuđûǿ”, 77). Fakihlerin büyük çoğunluğu bu hüküm üzerinde ittifak etmekle birlikte uykudan uyanınca görülen ıslaklığın meni mi, cinsel organın sertleşmesinden kaynaklanan mezi mi veya bir hastalık sebebiyle gelen bir akıntı mı olduğu hususunda şüpheye düşen kimsenin durumuyla ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî fakihlerine göre böyle bir kişi gusletmek zorundadır. Ancak Hanefîler’den Ebû Yûsuf, kişinin rüyada ihtilâm olduğunu hatırlamaması halinde gusletmesi gerekmediğini ileri sürmüştür. Mücâhid, Katâde ve bazı Şâfiî fakihlerine göre ise bu durumda gusül vâcip olmamakla birlikte şüpheden kurtulmak için gusletmek ihtiyata daha uygun bir davranıştır. Şâfiî mezhebinde meşhur görüş, ıslaklığı değerlendirme ve ona göre hareket etme hususunun kişinin kendi tercihine bırakılması yönündedir. İdrar yollarında herhangi bir tıbbî müdahale sebebiyle menisi dışarıya akmayan kimsenin de rüyada orgazm olması halinde ihtiyaten gusletmesi uygun olur.

  Hiç ihtilâm olmamak veya sıkça ihtilâm olmak kişilerin fizikî ve biyolojik yapıları, cinsel ihtiyaç ve arzularıyla yakından ilgili olup bu durum hem erkekler hem de kadınlar için söz konusudur. Kadın sahâbîlerden Ümmü Süleym, Hz. Peygamber’e gelerek ihtilâm olan kadının erkekler gibi gusledip etmeyeceğini sormuş, Resûl-i Ekrem de, “Suyu gördüğü zaman gusletmelidir” demiştir (Buhârî, “Ġusül”, 22; “Ǿİlim”, 50; Müslim, “Ĥayıż”, 32; Nesâî, “Ŧahâret”, 130). Kadınlara guslün gerekli olması için genellikle fakihler, hadiste işaret edilen ve meni diye adlandırdıkları sıvının cinsel organın dış bölümüne kadar çıkmasını şart koşarken kadınlardaki akıntının erkeklerdeki gibi görülemeyeceğini, bunun işaretinin cinsel haz olduğunu söyleyen diğer bazı fakihler ise hadiste geçen “görme” ifadesini “bilme, anlama” şeklinde yorumlamıştır. Bunlara göre kadın rüyada orgazm hazzını duymuşsa gusletmesi gerekir (Kādîhan, I, 43; Nevevî, Ravżatü’ŧ-ŧâlibîn, I, 196; Aynî, III, 132). Esasen günümüzde tıbbî açıdan, kadının erkek gibi bir menisinin bulunmadığı ve orgazmına özel bir sıvının eşlik etmediği, rahim ağzı çevresindeki salgı bezlerinin cinsel organı ıslak tutmak için normal olarak salgıladığı sıvının cinsel temas halinde biraz daha arttığı ve bunun da kadının fizyolojik durumuna veya rahim ağzında bir hastalık bulunup bulunmamasına göre azalıp çoğaldığı bilinmektedir. Bundan dolayı son görüş daha isabetli görünmekte olup hadisteki ifadeyle de orgazm sırasında söz konusu sıvıdaki artışın kastedildiği veya kadının durumunun erkeğin durumuna benzetildiği söylenebilir. Nitekim bazı hadislerde sudan söz edilmeyip erkek gibi kadının da rüyada ihtilâm olması halinde gusletmesi gerektiği belirtilmiştir (Müslim, “Ĥayıż”, 29).

  İhtilâm olma kişinin ergenliğe ulaşmasının, dinî ve hukukî hükümlerden sorumlu tutulmasının (mükellef) alâmetlerinden biri kabul edilmiştir. Kişi ihtilâm olmakla çocukluk döneminden çıkıp anne veya baba olabilecek bir olgunluğa ulaşmış, böylece bütün hukukî ve dinî hükümler açısından tam ehliyete sahip olmuştur (bk. BULÛĞ; EHLİYET). Bu sebeple ergenlik çağına ulaşan çocukların anne ve babalarının yatak odasına habersiz girmemeleri istenmiştir (en-Nûr 24/59).

  İhtilâm olan kimse cünüp sayıldığı için namaz kılma, Kur’an okuma ve Kur’an’a dokunma, Kâbe’yi tavaf etme gibi ibadetleri yerine getirebilmesi için gusletmesi gerekir (bk. CENÂBET; GUSÜL). Ancak ihtilâm oruç, hac veya itikâf gibi ibadetleri bozmaz ve bunların ifa edilmesi için bir engel teşkil etmez. 4. 4
  Vealeykumusselam ve rahmetullah erkeklerde olduğu gibi kadınlardada ihtilam olur fakat erkeklere oranla daha az olurlar.


  Kadınlarda erkeklerde olduğu gibi rüyasında ihtilam olabilir. Kadında Meni dışarıya çıkarsa gusül alması vacip olur. Erkek için bu hal nasıl doğal ise,kadın içinde durum aynıdır.. Ancak bu hal kadınlarda daha az görülür.

  İmam Muhammed`e göre kadın ihtilam olur. Fakat meninin dışarıya çıktığını görmezse ihtiyaten yıkanması daha iyidir. Çünkü kadından çıkan meninin geri dönmesi muhtemeldir.Ancak meni çıkarsa gusül etmesi şarttır.

  Aişe (r.a.)dan rivayet olunmuştur: Ensardan ümmü Süleym -ki Enes bin Malik'in annesidir- şöyle demişti:


  - "Ey Allah'ın Resülü, şüphe yok ki (Aziz ve Celil) olan Allah, hakkı açıklamaktan haya etmez. Kadın rüyada erkeğin gördüğü şeyi (ihtilam olmayı) gördüğü zaman boy abdesti alacak mı? Ne görüştesiniz (bana ha­ber veriniz)". Aişe (r.a.) demiştir ki: Resülüllah (s.a.v.) bu­nun üzerine:


  - "Evet, bir yaşlık bulursa gusletsin" buyurdu.


  Aişe (r.a.) diyor ki: Ben Ümmü Süleym'e dönerek "Yuh sana. Öyle şey olur mu, kadın bunu görür mü?" dedim. Resülüllah (s.a.v.) bana dönerek:


  - “Sağ (el)in tozlansın ey Aişe! Ya (çocuğun ana veya babaya) benzemesi nereden oluyor?" buyurdu.


  (Ebu Davud c. ı, s. 6ı).


  Rüyada ihtilam olma hali, ekseriyetle erkekte görülür.
  Nadiren kadınlar da ihtilam olurlar. Bu durumda yapacakları şey, hadis-i şerife göre hareket etmektir.

  Peygamberimiz'e (s.a.v.), “Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa gusül alması gerekir mi?” diye soruldu. Peygamberimiz “Evet gerekir” buyurdu. İhtilam olduğunu hatırlayıp da üzerinde yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Rasülullah “ona gusül gerekmez” buyurdu. Bu arada bir hanım “bunu kadın görecek olsa, kadına gusül gerekir mi?” diye sorunca Rasülullah “Evet kadına da gusül gerekir” buyurdu. (Ebu Davut,Taharet 95 ; Tirmizi Taharet 82) 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Ben şimdi de geceleri rüya göreceğim korkusuyla uyuyamıyorum. Günlük hayatta insanlara karşı bir arzu falan duymuyorum. Annem de sen olmazsın diyor. Bazen ıslaklık oluyor ama idrar veya ter oluyor büyük ihtimalle. Ne yapacağım ben bu durumdan kurtulmak için? Lütfen yardım edinn.ihtilam menisiyle orgazm menisi ayni mi ,  ihlitam olmazsa,  iltiham nasil anlasilir ruyada ne gorulur,  ruyadan sonra islaklik olmazsa ihtilam olur mu