Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hud Peygamberin Hayatının özeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hud Peygamberin Hayatının özeti

  Reklam
  Hz. Hud peygamberin hayatının kısaca özeti


  Paylaş
  Hud Peygamberin Hayatının özeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hz. Hud'un Hayatı

  Hazreti Hud Yemen'de Hadramut civarında "Ahkaf" denilen yerde yaşayan "Ad" kavmine peygamber gönderilmiştir. Şöyle ki: İnsanlar,tufan felâketinden sonra yine azıtmışlar,yollarını saptırmışlar,Allah'ın dinine aykırı işlere sarılmışlardı. Bunlardan bir kısmı da "Ad" kavmi idi. Bunlar, birçok nimetlere ve kuvvetlere kavuşmuş muhteşem binalar yapmış; fakat Yüce Allah'ın dinini inkâr ederek putlara tapmışlardır. Kendilerine Hud Aleyhisselam gönderildi. Bu muhterem peygamber,birçok mûcizeler gösterdi. Fakat inanmadılar. Nihayet yedi gece sekiz gün devam eden şiddetli bir rüzgâr ile helâk oldular. Hazreti Hud da, kendisine imân edenlerle beraber çıkıp başka yere gitti. Yüz elli sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme'de veya Hadramut'da gömüldüğü rivayet edilmiştir.
  Hz. Hud'un Hayatı Yemen'de bulunan Âd kavmine gönderilen peygamber. Hz. Nûh'un oğlu Sâm'ın neslindendir. Bir ismi de Âbir olup, lakabı Nebiyyullahtır. Kur'ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerdendir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  tşk ederimhud peygamberin hayatı kısaca özeti