Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kurban Kesimi Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kurban Kesimi Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter

  Reklam
  kurban kesimi ne zaman başlar ve ne zaman biter


  Paylaş
  Kurban Kesimi Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurban kesme vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten ) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 72). Şâfiîlere göre ise 4. günü de kurban kesilebilir. (Mâverdî, el-Hâvî‟l-Kebîr, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, ts. , XV, 284; İbn Rüşd, Bidâyetü‟l-Müctehid, Mısır, 1975, I, 436).