Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Meleklere İman Niçin İmanın Şartlarındandır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Meleklere İman Niçin İmanın Şartlarındandır

  Reklam
  meleklere iman niçin imanın şartlarındandır


  Paylaş
  Meleklere İman Niçin İmanın Şartlarındandır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslâm'da iman esaslarından ikincisi, Allahu teâlâ'nın melekleri olduğuna inanmaktır. Melekler, Hak Teâlâ'nın kelâmı olan vahy-i ilâhiyi, Allah'ın peygamberlerine, semavî âlemden, insanlık âlemine nakleden Allah elçileri, bu âlemin nizamını sağlayan ilâhî vasıtalar, nuranî varlıklardır. O halde, vahy-i ilâhiye ve peygamberlere inanmak, ancak meleklere inanmakla olur. Diğer bir tabirle; peygamberlere inanmadan önce, onlara peygamberliği getiren meleğin varlığına inanmak gerekir. Bu bakımdan, meleğin varlığına iman, peygamberliğe de iman demektir. Meleği inkâr ise, peygamberliği de inkâr manasına gelir. İşte bu sebepledir ki, meleklere iman, iman esasları arasında Allah'a imandan sonra yer almış, daha sonra da, kitaplara ve peygamberlere iman etmek zikredilmiştir.

  Kur'ân-ı Kerîm'de bir çok âyetlerde iman esasları bazen birkaçı, bazen hepsi bir arada beyan edilmiştir.

  "Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim; Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz ki o, derin bir sapıklığa düşmüştür." (Nisâ, 4/136).