Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Fıkıh Nedir Kısaca Tanımı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Fıkıh Nedir Kısaca Tanımı

  Reklam
  fıkıh nedir kısaca tanımı yazınız


  Paylaş
  Fıkıh Nedir Kısaca Tanımı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam Hukuku, Şeriatin, ulema tarafından verilen fetvaların da katkılarıyla genişletilmesi ve Müslümanların hayatını düzenlemek amacıyla açıklanmasıdır. Fıkhın ana kaynakları; Kur'an, Sünnet, İcma ve Kıyas'tır. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  lütfen cevap yazar mısınız ???? din performans ödevim var da .... lütfen 4. 4
  Fıkıh Kavramı nedir
  Fıkıh ne demektir kısaca

  Fıkıh, Sözlükte "bir şeyi bilmek, derinlemesine kavramak, tam olarak anlamak" gibi manalara gelir.


  İslamda Fıkıh
  İslâm'ın kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen bir ilim dalını ifade eder.
  Fıkıh kelimesi Kur'ân-ı Kerim'de, çeşitli fiil kalıplarıyla yirmi yerde geçmekte olup, bir şeyi iyi ve tam olarak anlamak, bir şeyin hakikatini bilmek ve akıl etmek gibi anlamlarda kullanılmıştır.
  İslâm'ın ilk devirlerinde fıkıh tabiriyle, bütün dinî bilgileri bilme kastedilmekteydi.
  Hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren fıkıh, sadece amelî hayatı kapsayan bir ilim dalı haline geldi.
  Bu arada, îmân ve itikat konusuyla ilgili bilgiler, "ilm-i tevhîd, ilm-i usuli'd-din, akaid, kelâm" gibi isimlerle anılan ayrı bir ilim dalının; Müslüman'ın iyi ve kötü huyları, özel hayatı, sosyal ilişkileri ve davranışlarıyla ilgili hususlar ise, ahlâk ve tasavvuf ilim dalının konusu haline gelmiştir.
  Fıkıh amelî hayata ait bilgileri ve hükümleri ihtiva eden ilim dalının adı olduktan sonra da kapsamı geniş kalmış, çağımıza kadar ilmihal, hukuk ve hukuk metodolojisi, ekonomi, siyaset, idare bilimleri ve bu bilimlerle ilgili kurumlar, küllî kaide, hilafiyat ilmi, fıkıh tarihi, mukayeseli hukuk, fıkıh dalı içinde kabul edilmiştir.
  Furû-ı fıkıh da, ibadet, muâmelât ve ukubât şeklinde üç ana bölüme ayrılır.
  Kaynak: DİYANET
 5. 5
  Kayıtsız Üye
  islam hukukufıkıh nedir kısaca,  fıkıh nedir,  fıkıh ne demek,  fıkıh nedir kısaca tanımı,  fikih nedir,  fıkıh ne demektir,  fıkıh ne demektir kısaca