Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İmamı Maturidi Kimdir Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İmamı Maturidi Kimdir Kısaca

  Reklam
  imam muhammed maturidi kimdir kısaca yazınız


  Paylaş
  İmamı Maturidi Kimdir Kısaca Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  imam Maturidi Hanefi mezhebinin inanç imamıdır
  tam adı Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed Maturidi
  doğduğu köyden dolayı Maturudi ismiyle anılır
 3. 3
  Maturidi Kimdir Kısaca Hayatı

  İmam maturidi kısaca hayatı Maturidi Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 852 yılında doğmuş ve 944 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Maturidi’nin yetiştiği Semerkant, Ebu Hanife’nin görüşlerinin hakim olduğu bir ilim merkeziydi. Maturidi, eğitimini burada tamamlamış ve bitirdiği medresede hocalık yapmıştır. O, Ebu Hanife’nin düşüncelerine bağlı kalarak çalışmalarını sürdürmüştür. İslam inanç esasları ve Kur’an’ın yorumu ile ilgili birçok eser yazmıştır. Maturidi’nin “Kitabu’t-Tevhit” ve “Te’vilati’l-Kur’an” adlı eserleri günümüze kadar gelmiştir. Maturidi’nin, Kur’an ve hadislerin ışığında akılla ortaya koyduğu, inançla ilgili görüşlerinden Maturidilik ekolü doğmuştur. Bu anlayış, Türk dünyasının büyük bir kesimi üzerinde etkili olmuştur. Maturidi’nin akıl ve hoşgörü temellerine dayalı dini anlama ve yorumlama biçimi, Türklerin din anlayışını ve düşünce biçimini şekillendirmiştir.

  Maturidi’nin dini anlama metodu, birçok bilgini etkilemiştir. Bu çizgiyi takip eden birçok bilgin, onun ekolünü zenginleştiren ve yayan eserler yazmıştır. Türkler, İslam’ı kabul etmekle yetinmemiş, İslam’ı yorumlama ve yayma konularında da öncülük etmişlerdir. Bu alanda birçok büyük alim ve düşünür yetişmiştir. Bu kültür birikimi, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi şahsiyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Hanefi-Maturidi din anlayışı, Türk boylarını bir araya getirmiş, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devletlerin kurulmasında etkin rol oynamıştır.
 4. 4
  dilaraot
  çok güzel ve hoca ödev vermişti bende maturidinin hayatı konusu gurubundayım ve çok güzel teşekkürlermaturidinin hayatı kısaca,  maturidi kısaca hayatı,  imam maturidi kizaca,  imam maturidi hayatı kısaca,  maturidi kısa hayatı,  imam maturidi kısa hayatı ve din anlayışı,  imam maturidi kimdir kısaca özeti