Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tercüme Meal ve Tefsir Kavramlarının Anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tercüme Meal ve Tefsir Kavramlarının Anlamları

  Reklam
  tercüme meal ve tefsir kavramlarının anlamları nedir


  Paylaş
  Tercüme Meal ve Tefsir Kavramlarının Anlamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tefsir açıklamak izah etmektir
  Kur'anın ayetlerinin açıklanmasındaki
  görüşler yazılar için kullanılan bir terimdir
  meal bir sözün aynen değil de biraz yakın
  olarak değişik aktarılmasına meal denir
  bir dildeki metni manasını kaybetmeden
  bir başka dile çevrilmesine tercüme denir
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Bunları biliyoz zaten başka ( ( 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Cevap: MEÂL NE DEMEK?
  Sözlükte "bir şeyin varacağı gaye, bir şeyi eksiltmek" demektir. Istılahta, Kur'ân âyetlerini her yönü ile aynen çevirme iddiası olmaksızın, başka bir dile aktarmak anlamında kullanılır. Kur'ân'ın kelime ve cümlelerini kelimesi kelimesine, hiçbir anlamını eksik bırakmadan başka bir dile çevirmek mümkün olmadığı için Kur'ân'ın başka dillere çevirisine meâl ismi verilmiştir. Bu kelime ile yapılan çevirilerde eksik olabilir, bu anlam, âyetin, kelimenin yaklaşık manasıdır demek istenir.

  TEFSİR NE DEMEK?
  Tefsîr kelimesi "fesr" veya "sefr" kelimesinden türemiştir. Fesr; sözlükte doktorun hastalığı teşhis için suya (idrara, kana, balgama) bakması, bir şeyi beyan etmek, keşfetmek, üzeri kapalı bir şeyi açmak; sefr ise, kapalı bir şeyi açmak, aydınlatmak ve keşfetmek anlamlarına gelir. Istılahta; anlamı kapalı olana, manası zor anlaşılan sözden ne kastedildiğini açıklama demektir. Tefsîr kelimesi daha çok Kur'ân kelime, terkip ve cümlelerinin ne anlama geldiğini açıklamak, müşkül ve garîp lafızları izah etmek, Kur'ân'ı yorumlamak anlamında kullanılır.tercüme ve mealin farklı özellikleri,  tercüme meal ve tefsir kavramlarının anlamları,  tercüme ve meal arasındaki fark,  meal ve tercüme arasındaki fark,  tercüme ile meal arasındaki fark,  meal ve tefsir nedir,  tercüme meal tefsir nedir