Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dostluk ve Kardeşlik Kavramlarının Anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dostluk ve Kardeşlik Kavramlarının Anlamları

  Reklam
  dostluk ve kardeşlik kavramlarının anlamları nedir


  Paylaş
  Dostluk ve Kardeşlik Kavramlarının Anlamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dostluk; Bir insanın ailesinden sonra en çok güvendiği, sırtını dayadığı kişi ya da kişilerdir.
  Kardeşlik; Aynı anne ve babadan olan, ya da aynı anne veya aynı babadan olan kişilerdir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  çok tşk işime yaradı 4. 4
  Kayıtsız Üye
  çokkk teşekkür ederim.... 5. 5
  kayıtsız üye
  çok teşewkkür ederim çok iie yaradı! 6. 6
  Kayıtsız Üye
  DOSTLUK VE KARDEŞLİK BİR İHTİYAÇTIR
  "Dostluk" sözlükte, dost olma durumu ve dostça davranış olarak açıklanmıştır. "Kardeşlik" de kardeş olma durumu, kardeş kadar yakın sayılma, birlik, beraberlik gibi anlamlara gelmektedir
  "Dost" sevilen, güvenilen yakın arkadaş demektir. Dost bilinen kimse ile yakın ve samimi ilişkiler kurulabilir. Böyle bir kişi ile insan, her şeyini paylaşabilir, ona en gizli sırlarını açabilir. Bu durum, aynı zamanda dostluktur. Dost olmaya, dostlar edinmeye her insanın ihtiyacı vardır. insanların kardeşliğe de ihtiyacı vardır. Kardeş gibi birbirini seven ve kollayan insanlar, kardeşlik sayesinde yardımlaşırlar. Hayatta birbirlerine destek olurlar. Birbirlerini cesaretlendirirler. Kardeşlik kuranların, dostluk kuranlar gibi ortak değerleri vardır, inançları vardır, davranışları vardır. insan, diğer insanlarla bir arada yaşamak zorundadır. Kuran'ı Kerim, dostluğu övmüş ve teşvik etmiştir. Bunun yanında Kuran gerçek dostların kimler olabileceğinin işaretini de vermiştir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:
  "Sizin dostlarınız ancak, Allah, onun Resulü ve müminlerdir." 1 Bir başka ayette mümin erkekler ile mümin kadınların birbirlerinin dostu olduğu bildirilir. 2 Allah'ın, insanların gerçek dostu olmasının anlamı büyüktür.3 Zira Müslüman kişi, din kardeşlerinden ve diğer insanlardan vefasızlık görse bile yalnızlık çekmez. Çünkü, gerçek dost olan Allah, ona her zaman yakındır. Kardeşlik de dostluk gibi insanların hayatında önemli bir yer tutar. Bunu göz önünde tutan Kuran’ı kerim kardeşliği de teşvik etmiş ve Müslümanları kardeş ilan etmiştir.4
  2. DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİN TEMELİ SEVGİDİR
  Sevgi, insanı diğer insanlara, hayvanlara ve başka şeylere yakın ilgi göstermeye iten duygudur. Sevgi, insanları birbirine bağlar. Sevginin olduğu yerde, acılar çabuk unutulur, dertler çabuk halledilir, üzüntüler neşeye dönüşür. Yüzler güler. Asık suratlar kaybolur, gözler parıldar, kalpler kaynaşır.
  Her şey sevgiye dayanmaktadır. Kardeşliğin de, dostluğun da temeli sevgidir. Bunun ölçüsü sevginin karşılıklı olmasıdır. Bencilce sevgi, süreklilik kazanamaz. Bundan dolayı Hz. Peygamber, başkalarını sevmeyi, onların haklarını tanımayı, imanın olgunluğu için şart kılmıştır .
  3. DİNİM DOSTÇA VE KARDEŞÇE YAŞAMAMIZI İSTER
  Dinim İslam dinidir. İslam dini, kendini Allah'a teslim edenlerin dinidir. Bu din, bütün insanlara gönderilmiştir. Bütün ayetleri, her insana hitab eder. “Ey insanlar!" diye başlayan bir çok ayet vardır .Namazlarda okunan "Felak" ve "Nas" sureleri ise "insanların meliki" ve " insanların ilahı" na sığınmamızı ister. "Müslümanların Allah'ı" diye bir ayrım yapmaz. Hıristiyanları ve Yahudileri Allah'ın birliği inancında birleşmeye, diyaloga çağırır. Dolayısıyla benim dinim insanları, dillerinden, renklerinden, soylarından dolayı ayırtmaz. Bunların hepsini Allah yaratmıştır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Din, hepsine gelmiştir. Bütün insanları mutlu kılmak hedefindedir.
  insanca yaşamak demek, birbirlerinin haklarına saygı göstererek yaşamak demektir. Haklara, inançlara saygı duymak, dostça yaşamaktır, kardeşçe yaşamaktır, diyalog içinde yaşamaktır. ilişkileri geliştirerek yaşamaktır, bozarak değil.
  Nitekim Peygamberimiz "Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun" diyerek bütün insanları kardeşliğe çağırmıştır.
  4. DOSTLUK VE KARDEŞLİK BARIŞIN TEMELDİR
  Dostluk ve kardeşliğin barışın temeli olduğunu anlayabilmek için önce "barış"ın ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. "Barış" savaşsızlık hali, savaştan sonra antlaşmayla başlayan süreçtir. Bir de birbirlerine kızgın, küskün olan insanların barışması, yani küslüğe son vermeleridir. Aralarında anlaşmazlık, çatışma olan kişilerin anlaşmaya varmalarıdır. insanların birbirinden kaçışını önlemek ve onları birbirlerine yaklaştırmaktır .
  Barışa her insan ve her devlet muhtaçtır. Çünkü savaş hali, çatışma her bakımdan yıkımdır. Savaşta insanlar ruhen tedirgin olur, ölür, yaralanır. Toplumlar gerilir. Kin ve düşmanlık duyguları şiddetlenir. Devletin gelirleri silaha, savaş harcamalarına yatırılır. Açlık, kıtlık doğar. Bu gerçeğin bilincinde olan Atatürk, "Yurtta barış, cihanda barış!" ilkesini koymuştur. Bu ilkeye, bütün toplumların ve bütün dünyanın ihtiyacı vardır. Temelde dostluk ve kardeşliğin olduğunu unutmamak şartıyla.
  5. İSLAM SEVGİ VE BARIŞ DİNİDİR
  İslam, sevgi dinidir. insanların gönlüne girmenin yolu, sevgi ve ilgidir. Allah, bütün yaratıkları sever, insanı daha çok sever. Allah evreni sevgi ile yaratmıştır. Evrenin mayasında sevgi vardır. İslam, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah Kuran’da "Şüphesiz müminler birbirleri ile kardeştirler; Öyleyse dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah’tan sakının ki size acısın." 1 diyor. İslam, sevgi dini olduğu gibi barış dinidir de. Çünkü İslam kelimesi "barış ve esenlik" anlamını taşır. İslam kelimesi "selam" kökünden türetilmiştir. "Selam" barış, kurtuluş anlamlarına gelir. "İslam", terim olarak, Allah'a teslim olmak, İslami esasların doğruluğunu kabul etmek demektir. "Müslüman" doğruyu ve iyiyi bulan, bulduğunu uygulayan, alçakgönüllü kimsedir. Demek ki Müslüman, barış isteyen ve barış için çalışan insandır.
  Kuran'da Allah'ın isimlerinden birisi de "selam"dır. Burada selam "esenlik veren, esenlik kaynağı'' anlamına gelir. Tanrısı esenlik veren, peygamberi, herkesi sevgiye çağıran İslam kendisi de barışın kaynağı olur. Bu nedenle Yüce Allah uyarıyor:
  "Ey inananlar! Hep birlikte barışa girin, şeytana ayak uydurmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır." 2
  6. SEVMEYİ BAŞARMALI SEVİLMEYİ HAK ETMELİYİM
  Sevmenin ilk şartı, alçak gönüllü olmaktır. ikinci şartı, güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır. Bir diğer şartı, insanlara hoşgörülü davranmak, karamsar olmamaktır. Dördüncü şartı, insanların kişiliğine saygı göstermek; ona emreden bir tavır içinde olmamaktır. insanlarla alay etmemek, insan kendisini çok öğrenmek diğer şartlardandır. Müslüman, insanlar için fedakarlık yapabilmelidir. Bu şartları yerine getiren kişi sevmeyi başarır. Sevmeyi başaran kişi, sevilmeyi de hak eder .insanlara sıcak davranan, tevazu ile yaklaşan insan, sevilir. Herkese güven veren kişi kendisini sevdirir. Karşılık gözetmeden insanların iyiliğine koşan kişiyi herkes sever. 0, sevilmeyi hak etmiştir. 7. 7
  Kayıtsız Üye
  SEVGİ KARDEŞLİĞİ VE DOSTLUK


  Sevgi kardeşliğini kısaca temeli sevgi ile atılmış kardeşlik olarak tanımlayabiliriz. Bir Hadis-i Şerif’te “Samimi kardeş edinmeye çalışınız ki, onlar size geniş zamanlarınızda ziynet, şeref, belalara maruz kaldığınız zamanlarda da koruyucu olsunlar” denilmiştir.

  Bir başka Hadis-i Şerif’te de Peygamberimiz “ Kişi, sadık dostundan bereket ve yardım görür. Sen, hakkında hayır istediğin halde sana hayır istemeyen dostta hayır yoktur” buyurmuştur.

  İnsanların en acizinin dost kazanmakta kusur eden kimseler olduğu, bunların daha acizinin de dost kazanıp da münasebetsizlik yüzünden elinden kaçıran geçimsiz kimseler olduğu söylenegelmiştir. Ayrıca, ülkesinden ayrı düşenlerden ziyade sadık dosttan mahrum kalanların garip kaldığı da sosyolojik bir tespittir.

  Halil yani dost, iyi günde olduğu kadar, kötü günde de yarenlik ettiklerine karşı desteğini ve ilgisini esirgemeyenlerdir. Dostlukta; sevgi, samimiyet, sadakat, güven ve itimat vardır. Dost, bedenen senden ayrı ise de, duygu ve düşüncede seninle bir insan gibidir.

  Tesadüfle kazanılan dostluk, kasıt ve seçimle kazanılan dostluktan daha kuvvetlidir. Kardeşlik ve dostluğun kazanılmasında en önemli etken, iki şahsın anlaşıp kaynaşmalarına vesile olan bir ortak noktanın (benzeşme) varlığıdır. Söz konusu birleştirici husus kuvvetli olursa, kurulan dostluk da kuvvetli olur. Bu nedenle sevginin artması ve eksilmesi birleştirici hususun zayıf ve kuvvetli olmasıyla orantılıdır, da denilebilir. Buradan çıkartılan sonuç dostların samimi ilişkilerinin devamı aralarındaki ortak yönlere ve benzeşmeye bağlıdır.

  Kasıt ve seçimle kazanılan dostluk ve kardeşlik için zevk ve teşvik edici hususlar lazımdır. Bunlar, rağbet ve ihtiyaçtır.

  Rağbet, birtakım faziletlerin ve güzel vasıfların insanda görülmesi vesilesiyle kendisiyle dostluk kurmaya bir anlamda meyledilmesidir. Burada riyaya ve yapmacık hareketlere karşı dikkatli olunmalıdır. Riyakârlığın dost görünme gibi çabalarına aldanmamak lazımdır insani meziyetlerin başlıca sebebi olan güzel ahlak Peygamberler müstesna hiçbir insanda tabii olarak bulunamaz. Ahlak kısmen yaratılıştan edinilse de diğer kısmı da gayret ve adet edinme yoluyla kazanılır. Bu durum doğrudan doğruya “İnsanlar arasında ahlakın sirayeti kanunu” ile ilgilidir. Atalarımız ne demişler: “Üzüm üzüme baka, baka kararır”.

  Öte yandan ihtiyaçtan hasıl olan dostluk ise, insanın yalnızlık sebebiyle canı sıkıldıkça veya başı dara düştükçe dost ve arkadaş aramasıdır. Dost edinmek isteyen kimsenin yalnızlığından doğan sabırsızlığı, onu denemesiz ve incelemesiz hali bilinmeyen bir kimse ile dostluk kurmaya sevk etmemelidir.

  Üç şeye önem vermeyenin, altı şeye müptela olacağı tecrübelerle ortaya konulmuştur. Bunlar: Dost kazanmaya önem vermeyen, düşmanlığa ve yardımsız kalmaya; selamete önem vermeyen, zamanın musibetlerine ve önemsenmemeye; insanlara iyilik etmeye önem vermeyen, pişmanlığa ve hüsrana müptela olur.

  İşte bu noktada sevgi kardeşliği önem kazanmaktadır. Nesep kardeşliğinin yanında, insanların birbirine olan sevgi ve saygısıyla sevgi kardeşliği köprüsü kurulabilir. Bunun yolu da sevgi ve yardımlaşmadan geçmektedir. Sevgi kardeşliğinden doğan birlik ve beraberlik düşüncesinin gönülleri rahatlatması, kalplerin yumuşaması, merhamet duygularının kabarması, fakir ve yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, nefsin zararlı isteklerine mani olunması, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlenmesi, küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve hürmet beslenmesi bu oluşumun pozitif getirilerinden olacaktır.

  Sonuç olarak insanlar birbirlerinden hiçbir çıkar gözetmeden muhabbet duyguları içinde olabilirler, kötü duygular beslemezlerse sevgi kardeşliği sağlanabilir. Bunun yolu da hediyeleşmek, ziyaretleşmek, kıskanç olmamak, gıybet yapmamak, kindar olamamak, kötü düşünmemek ve kendisi için istediğini başkası için de istemekten geçer. 8. 8
  Kayıtsız Üye
  Çoook çoook teşekür ederim 9. 9
  Kayıtsız Üye
  cok teşekkürler

  SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK Ünite Açılımı

  1. Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır

  2. Sevgi Allah'ın Bize Verdiği Bir Nimettir

  3. Allah Yarattıklarını Sever

  4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir

  5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Dostluk ve Kardeşlik Kavramlarının Anlamları

  işime yaramadı. çok kısa yinede sağol.


  Muminem Cevap: Dostluk ve Kardeşlik Kavramlarının Anlamları

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  gerçekten çook teşekkürler çooooooook ama çooooooooooooooook işime yaradı))))))))) 13. 13
  misafir
  Dostluk ve kardeşliğin simgeleri sevgi ve saygıdır.Birbirimize güvenirsek birbirimize destek çıkıp acı tatlı anlarında dostlarımızın yanında olursak dostluk ve kardeşlik beraberinde gelir.Çünkü bu iki kavramın yani dostluk ve sevginin oluşması için yazdıklarım ve daha bir çok şey gerekir.Sevginin anlamı bireyleri bir varlığa karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygulara denir.Dostluğun anlamı isebir kişiyle yakından ilgilenme ona gönülden bağlı olama onunla herşeyini paylaşma durumuna denir. 14. 14
  Kayıtsız Üye
  dostluk:en iyi kişin arkadaşın sırdaşın
  kardeşlik:kardeşini sevmekardeşliğin anlamı,  kardesligin anlami,  dostluk kelimesinin anlamı,  kardeslik anlami,  dostluk ve kardeşlik nedir,  Arkadaşlık kardeşlik erdem mutluluk kavramlarının anlamını bulunuz. ,  dostluk ve kardeşlik kavramlarının anlamları