Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dinimize Göre Maddi ve Manevi Temizlik Nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dinimize Göre Maddi ve Manevi Temizlik Nedir

  Reklam
  dinimize göre maddi ve manevi temizlik nedir


  Paylaş
  Dinimize Göre Maddi ve Manevi Temizlik Nedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İSLAMDA MADDİ VE MANEVİ TEMİZLİK

  Manevi temizlik, İnsanın günahlardan ve haramlardan uzak tutmasıdır.
  Maddi temizlik ise, İnsanın yaşadığı yeri, bedenini ve elbisesini temiz tutmasıdır.


  İslam, Müslümanları bazı görevleri yerine getirmekle mükellef tutmuştur. Bu görevlerden bazıları Müslüman’ın ruhi yönünü bir kısmı da maddi yönünü ilgilendirmektedir.
  Evrensel mesaj olan İlahi vahyin, yani Kur’an’ı Kerim’in insanla kucaklaştığı en heyecanlı ilk günlerde nazil olan Müddesir süresinin ilk ayetlerinde “Elbiseni tertemiz tut, kötü şeyleri terk et” mealindeki emirler, maddi temizlikle, manevi temizliğin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu işaret buyurmaktadır.

  Maddi temizlikle ilgili Efendimiz (s.a.s.) : “Misvak kulanın, çünkü misvak ağzı temizler.” “Eğer Mü’minlere güçlük verecek olmasaydım, onlara her namaz için misvak kullanmayı emrederdim.” “Yemekten önce ve sonra el yıkamak yemeğe bereket getirir.” buyurmakla el, ağız ve diş temizliğine verdiği önemi göstermiştir.

  Bununla beraber bütün azalarını günahlardan, düşüncesini isyan ve inkar fırtınasından; kalplerini kötü huy ve düşüncelerden arındırmadıkça, insanın mutluluğu ve temiz toplumu elde etmesi hayal olacaktır.
  Çünkü, manevi kirlerden arınmayanlar, toplumu fitne, fesat, cinayet, cehalet ve dalalete düşürür, terör ve düşmanlık kasırgası estirir, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını yok eder. Bu da bir ülkenin hatta insanlığın kıyameti demektir.
  Öyleyse mutlu bir hayat ve makbul bir ibadet için, maddi ve manevi kirlerden arınalım. Arz ve semavatın sahibine nefislerimizi, nesillerimizi, maddi, manevi her türlü günahlardan, kirlerden koruması yalvaralım. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  islamın maddi ve manevi temizliğe verdiği önem 4. 4
  İslamda Maddi ve Manevi Temizlik
  Kısaca manevi ve maddi temizlik


  Temizlik, kişinin maddi ve manevi kirlerden arınması, iç ve dış dünyasının temiz olması demektir. Dinimizde temizlik, bir kısım ibadetlerin şartı olduğu gibi, sağlıklı yaşamanın da bir gereğidir. Allah sevgisini kazanmaya vesiledir. Kur’an-ı Kerim’de “Oku” fermanından sonra “Elbiseni temiz tut”(1) ayetinin nazil olması, Hadis-i Şerifte de, “Temizlik İmanın yarısıdır”(2) buyrulması, İslam dininin temizliğe verdiği önemi belirtmektedir.  Sağlığın korunmasında temizliğin rolü çok büyüktür. Vücudumuzu mikrop ve bakterilerden koruyabilmek için; yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması, dişlerin fırçalanması gerekir. Bu önemli davranışlar Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’den bizlere şöyle aktarılmaktadır. "Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır"(3) "Misvak ağzı temizler, Rabbi hoşnut eder”(4)
  Aşırı kilo, diyabet, koah gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıkların önlenmesi noktasında dikkatli beslenmek, zararlı yiyecekleri ve içecekleri tüketmemekte önemli bir ilkedir. Efendimiz bir hadislerinde bizlere şöyle uyarıda bulunmaktadır. “İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekiyorsa üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefes alıp vermeğe bırakmalıdır.”(5)
  Dünya ve ahiret mutluluğumuzda maddi temizlik kadar manevi temizlikte önemlidir. Manevi temizlikte ilk adım tövbedir. Çünkü tövbe manevi kirlerden arınma vesilesidir. Abdestimiz, guslümüz, namaz kılmak için bedenimizi, elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri temiz tutmamız, namazımız, orucumuz, zekâtımız, haccımız, Kur’an-ı kerim okumamız hepsi birer manevi arınmadır. Yüce Rabbimizde bizi, tövbeye, iman etmeye ve Salih ameller işlemeye çağırmakta ve bizlere şöyle müjde vermektedir. “Ancak tövbe ve iman edip iyi işler yapanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır; engin merhamet sahibidir.”(6)


  Maddi kirlerden temizliğe riayet etmekle, dengeli beslenmekle, zararlı alışkanlıklara müptela olmamakla, manevi kirlerden ise tövbe ederek, Rabbimizin emirlerine uyarak, yasaklarından kaçınarak arınacağız. Hayatımızı yaşanmaz hale getiren, kanser, diyabet, koah gibi hastalıklara sebep veren kötü ve zararlı alışkanlıklardan, duygularımızı kirleten yanlış söz ve davranışlardan uzak duracağız. Yüce Rabbimizin ayetiyle hutbemi sonlandırıyorum. “…Şüphesiz ki Allah, çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever”(7)

  Erzincan İl Müftülüğü

  1. Müddessir, 74/4
  2. Müslim Taharet 1
  3. Ebu Dâvud, Et'ime, 12 (IV, 136)
  4. Buharî, Savm, 27 (II, 234)
  5. İbn Mâce, Etıme: 50
  6. Furkan, 25/ 70
  7. Bakara, 2/222 5. 5
  Kayıtsız Üye
  çokkkkkkkkkkkkkkkgüzel işime yaradımaddi temizlik nedir,  maddi ve manevi temizlik,  manevi temizlik nedir,  maddi temizlik,  manevi temizlik,  maddi manevi temizlik,  islamda maddi temizlik