Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kurana Göre Allah Kimleri Sevmez Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kurana Göre Allah Kimleri Sevmez

  Reklam
  Kurana göre allah kimleri sevmez kısaca bilgi veriniz


  Paylaş
  Kurana Göre Allah Kimleri Sevmez Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kur'ana göre Allah (cc) kimleri sever


  1] İYİLER: " İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever. (BAKARA SURESİ / 195)


  2] Tevbe edenler, Temiz İnsanlar: "Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.(BAKARA SURESİ / 222)

  3] Sözünü tutan ve saklayanlar: "Hayır; kim ahdine vefa eder ve sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.(AL-İ İMRAN SURESİ / 76)

  4] Sabredenler: Allah, sabredenleri sever. (AL-İ İMRAN SURESİ / 146)

  5] Tevekkül edenler: Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever (AL-İ İMRAN SURESİ / 159)

  6] Adaletli olanlar: Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz, Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever (MAİDE SURESİ / 42)

  7] Takva sahipleri: Şüphesiz, Allah muttaki olanları sever." (TEVBE SURESİ / 4)

  8] Arınanlar: Onda, arınmayı içten-arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever." (TEVBE SURESİ / 108)

  9] Mücahitler: "Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever." (SAFF SURESİ / 4)  Kur'ana göre Allah (cc) kimleri sevmez


  Bakara Suresi

  190. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. (Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek) aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah, aşırı gidenleri sevmez.
  276. Allah faiz (ile gelen)i mahveder, sadaka(sı verilen mal)ları da artırır. Allah, (haramı helal sayan ve onda ısrar eden) nankör ve günahkarların hiç birini sevmez

  Ali İmran Suresi

  32. (Yine) de ki: "Allah'a ve Peygambere itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse (kafir olurlar), şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez.
  57. iman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onlara mükafatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez.
  140. Eğer siz (Uhud'da) yara aldı iseniz, (Bedir Gazvesi'nde düşmanınız olan) o kavim de benzeri bir yara almıştı. İşte biz, o günleri (bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet şeklinde) insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da, Allah'ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah, zalimleri sevmez.

  Nisa Suresi
  36. Allah'a kulluk edin, hiç bir şeyi (yücelterek ilahlaştırıp buyruğuna girmekle Allah'a) ortak koşmayın. (Sonra sırasınca) ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın (müslüman) komşuya, uzak komşuya, (yolda) yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah, kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez.
  107. (Günah işleyerek) kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma/bir çaba harcama! Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez.
  148. Allah, kötü sözün (gıybet, iftira, yalan, ispiyonlama) açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir.

  Maide Suresi
  64. Yahudiler: "Allah'ın (rızık vermede) eli bağlı (cimri)dir" dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar! İddialarının aksine, O'nun elleri açıktır, nasıl dilerse öyle sarf eder. (Rasulüm!) Rabbinden sana indirilen (ayet)ler, andolsun ki, onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar (sana karşı) ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü (yenilgiye uğrattı). Yeryüzünde (onlar, zaten hep) bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.
  87. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri (kendinize) haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez.

  En'am Suresi
  141. O çardaklı ve çardaksız bağları, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, (yaprakları ve meyveleri) birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. (Onlar,) meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de, hakkını (öşrünü, zekat ve sadakasını) verin; fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.

  A'raf Suresi
  31. Ey Ademoğulları! Her mescid(e gidişte ve ibadet)te ziynet (olan temiz ve güzel elbise)nizi alın (giyinin). Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
  55 Rabbinize(gönülden yalvararak) gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez.

  Enal Suresi
  58. Eğer (antlaşma yaptığın bir topluluğun) hainlik yapmasından (şüphelenip) korkarsan, sen de doğrudan (ve açıkça) antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah, hainleri sevmez.

  Nahl Suresi
  23. Şüphe yok ki Allah, (onların) gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir (ve görür). O, büyüklük taslayanları (asla) sevmez.

  Hac Suresi
  38. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri (inkarcılara karşı) savunur. Çünkü Allah, hiç bir haini ve hiç bir nankörü sevmez.

  Kasas Suresi
  76. Karun, Musa'nın kavminden (amcasının oğlu) idi; ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarları(nı bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki: "Şımarma, çünkü Allah (böbürlenip) şımaranları sevmez."

  77. "Allah'ın sana verdiği (her türlü) şeyde ahiret yurdunu da ara, dünyadan (helalinden olarak) nasibini de unutma! Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. (Emirlerine muhalefet ederek) yeryüzünde bozgunculuk (yapmayı) isteme! Çünkü Allah bozguncuları sevmez."

  Rum Suresi
  45. Çünkü (Allah,) iman edip salih ameller işleyenleri lütf u keremi ile mükafatlandırır. Elbette O, inkar edenleri sevmez.

  Lokman Suresi
  18. İnsanları küçümseyip yanağını bükme/yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme! Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.

  Şura Suresi
  40. Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür.Kim de affeder, barışı sağlarsa, onun mükafatı Allah’a aittir.Doğrusu O zulmedenleri sevmez.

  Hadid Suresi
  23. (Her şeyin önceden yazılmış olması) elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz (Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz) ve O'nun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.