Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Övünmek ile ilgili Ayet ve Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Övünmek ile ilgili Ayet ve Hadisler

  Reklam
  övünmek ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir


  Paylaş
  Övünmek ile ilgili Ayet ve Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Övünmek ile ilgili Ayetler ve Hadisi Şerifler

  "Kendinizi (övüp övüp) temize çıkarmayın. Allah, kimin takvâ sahibi olduğunu çok iyi bilir." Necm sûresi (53), 32

  "Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara cezâ vardır. İşte acıklı azâb bunlaradır." Şûrâ sûresi (42), 42

  1593. Iyâz İbni Hımâr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Allah Teâlâ bana:
  Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki, hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç bir kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti." Müslim, Cennet 64. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 40; İbni Mâce, Zühd 16

  Peygamber (s.a.v.): "Yazık sana! (sanki) Sen, arkadaşının boynunu kestin." (Müslim, 8/227) buyurdu.

  Peygamber (s.a.v.): "Andolsun ki siz onu (kibre sevk ederek) helâk ettiniz veya bu adamı sırtından bıçakladınız." (Müslim, VIII/228) buyurdu.
 3. 3
  Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.
  (HADİD 57/20)

  Allah, kendini beğenip övüneni sevmez (Lokman suresi 18)

  "Andolsun ki siz onu (kibre sevk ederek) helâk ettiniz veya bu adamı sırtından bıçakladınız." (Müslim, VIII/228)

  "Meddahların suratına toprak serpiniz." (Feyzü'l-Kadir, 1/182)

  Karşılıklı övüşmelerden sakınınız. Zira bu, hiç şüphesiz, (birbirini) boğazlamaktır." (İbn Mace, Edeb, 36)

  Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır.(İbni Mace)

  Din işlerine, insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider.Deylemi

  Cennetin ebedi nimetlerini isteyen, övülmekten hoşlanmasın.Deylemi


  Ecdadı ile övünen kötü kimse, rahmet-i ilahiden uzak, Cehennem odunudur.Tirmizi


  Âlimlere övünmek, sefihlerle mücadele etmek maksadıyla ilim tahsil etmeyin! Toplantılarda ilimle üstünlük taslamayın!
  Böyle yapanın gideceği yer, Cehennemdir Cehennem. İbni Mace
övünmekle ilgili hadisler,  övünmek ile ilgili ayetler,  övünme ile ilgili hadisler,  kendini övme ile ilgili hadisler,  övünme ile ilgili ayetler,  kendini övme ile ilgili ayetler,  övünmekle ilgili ayetler