Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz. Muhammedin Doğumu ve Doğduğu Zaman Mekkenin Durumu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz. Muhammedin Doğumu ve Doğduğu Zaman Mekkenin Durumu

  Reklam
  Hz. Muhammedin doğumu ve doğduğu zaman mekkenin durumu hakkında kısa bilgi


  Paylaş
  Hz. Muhammedin Doğumu ve Doğduğu Zaman Mekkenin Durumu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslâmiyet'ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif'ti. Kabîleler arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaş eksik olmazdı. İslamdan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Kâbe ve civârına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kâbîlenin ayrı bir putu vardı. Arabistan'da putperestlerden başka, Mûsevî, Hıristiyan, Mecusî (ateşe tapan) ve Sâbiî dinlerine mensup kimseler de vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda o devre ulaşan "Hanîf"ler vardı. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  4 yaşına kadar süt annesi bakmıştır