Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Fatiha Suresi ve Anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Fatiha Suresi ve Anlamı

  Reklam
  fatiha suresi ve anlamı nedir


  Paylaş
  Fatiha Suresi ve Anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bismillahirrahmanirrahim

  2. El hamdü lillahi rabbil alemin
  3. Er rahmanir rahıym
  4.Maliki yevmid din
  5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn
  6. İhdinas sıratal müstekıym
  7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

  meali

  1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
  2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
  3. O, rahmândır ve rahîmdir.
  4. Ceza gününün mâlikidir.
  5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
  6. Bize doğru yolu göster.
  7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

  amin.

  Diyanet Vakfı Meali