Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dinimiz Sayesinde Dilimize Giren Kelimeler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dinimiz Sayesinde Dilimize Giren Kelimeler

  Reklam
  dinimiz sayesinde dilimize giren kelimeler nelerdir


  Paylaş
  Dinimiz Sayesinde Dilimize Giren Kelimeler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dinimiz Sayesinde Dilimize Giren Kelimeler Nedir

  1 --- yevmiye
  2 --- katip
  3 --- kitap
  4 --- defter
  5 --- kalem
  6 --- ihracat
  7 --- zeytin
  8 --- fiil
  9 --- fail
  10 --- kafir
  11 --- rızık
  12 --- erzak
  13 --- tarikat
  14 --- katil
  15 --- maktul
  16 --- ilim
  17 --- alim
  18 --- iştirak
  19 --- itina
  20 --- ihtimam
  21 --- zalim
  22 --- zulum
  23 --- tevbe
  24 --- melek
  25 --- hesap
  26 --- aşk
  27 --- mümin
  28 --- iman
  29 --- cami
  30 --- cemaat
  31==> iftar,
  32==> infak,
  33==> nafaka,
  34==> islâm,
  35==> itiyat,
  36==> irşad,
  37==> hayır,
  38==> ikmal,
  39==> ihtisas,
  40==> hafız,
  41==> muvaffak,
  42==> evvel,
  43==> âhir,
  44==> irade,
  45==> merhaba,
  46==> mekteb,
  47==> sahife,
  48==> haya,
  49==> selam,
  50==> namaz,
  51==> zekat,
  52==> hac ,
  53==> oruc,
  54==> şube,
  55==> lisan,
  56==> şerr,
  57==> nefis,
  58==> valide,
  59==> küfür,
  60==> mekruh, -kerih-
  61==> kalb,
  62==> nehir,
  63==> binâ,
  64==> din,
  65==> davet,
  66==> şehadet,
  67==> cihad,
  68==> amel,
  69==> ihsan,
  70==> emir
  74- talebe
  75- meçhul
  76- malûm
  77- zina
  78- misal
  79- mesele
  80- nebî
  91: Muavin
  92: Firar
  93: Hayat
  94: Camii
  95: Kur'an
  96: Sure
  97: Ayet
  98: Sahife
  99: Fasıl
  100: Sene
  101: misal
  102: Kamer
  103: Kitab
  104: Furkan
  105: Hekim
  106: Necaset
  107: Sulh
  108: Muhasebe
  109: Hakem
  110: vücud
  111- Tasarruf
  112- Tasavvuf
  113- Mutasavvuf
  114- Müteşerref
  115- Teselli
  116- Temenni
  117- Katip
  118- Ender
  119- Müezzin
  120- Teşrif
  121- Adet
  122- Mescid
  123- Ders
  124- Talebe
  125- Vacip
  126- Misal
  127- Allah türkçesi; Tanrı..
  128- Hutbe
  129- Sabah
  130- Aile.