Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Şükür Duası Nasıl Yapılır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Şükür Duası Nasıl Yapılır

  Reklam
  şükür duası nasıl yapılır


  Paylaş
  Şükür Duası Nasıl Yapılır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kaynaklarda "şükür duası" adıyla zikredilen özel bir dua yoktur. Hz. Peygamber'in şükretme maksadıyla gece namaz kıldığı (Buhari, 48,2; Müslim, Münafikîn 81), sevineceği bir haber aldığında şükür secdesine kapandığı (Ebu Davud, Cihad, 152) kaynaklarda belirtilmektedir.

  -Sahabiler günlerden bir gün Peygamberimize; ''Ya Rasulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik.'' dediler. O zaman Rasulullah şöyle buyurdu:
  -O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

  Allahümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ne'ûzü bike min şerri meste'âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l Müsteân, ve aleyke'l belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

  (Allah'ım, Peygamberin Muhammed s.a.in senden istediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed s.a.in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahret muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir.) Tirmizi, Daavat 89