Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dinimizin Zor Durumda Olanlara Yardım Etmeyi Emreden Görüşleri Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dinimizin Zor Durumda Olanlara Yardım Etmeyi Emreden Görüşleri Nelerdir

  Reklam
  Dinimizin zor durumda olanlara yardım etmeyi emreden görüşlerini değerlendiriniz.


  Paylaş
  Dinimizin Zor Durumda Olanlara Yardım Etmeyi Emreden Görüşleri Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Açıklamalı Dinimizin Zor Durumda Olanlara Yardım Etmeyi Emreden Görüşleri Nelerdir

  “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tohuma benzer ki bu tohumdan yedi başak çıkar ve her bir başakta yüz buğday tanesi bulunur.” (Bakara 261)

  Allah, kendi rızası için fakirlere ve muhtaç kimselere yapılan yardımı bire yediyüz oranında büyütmekte ve kat kat fazla sevap vermektedir. Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır:

  “Bir Müslüman’ın kendi malı, ölmeden önce yaptığı hayırlardır. Geriye bıraktıkları ise varislerinin malıdır.”

  “İki haslet sahibinden başkası kıskanılmaz. Birincisi: Allah’ın ona mal verip kendisinin de onu Allah yolunda harcayan kimse. İkincisi: Kendisine bilgi ve hikmet verilip, onunla karar veren ve onu başkasına öğreten kimse.”

  Dünyaya tapanların bir özelliği olan mala ve paraya aşırı düşkünlük sebebiyle insanlara yardım etmemeyi Kur'an-ı Kerim sert bir dille kınamaktadır:

  “Hayır, hayır! Siz yetime karşı cömert değilsiniz, muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmezsiniz, başkalarının mirasını açgözlülükle yiyip bitirirsiniz ve sınırsız bir sevgiyle malı mülkü seversiniz. Peki (hesap günü nasıl davranacaksınız yeryüzü ardarda sarsılıp paramparça olduğunda...!?” (Fecr 19-21)