Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kıyamet Gününün Alametleri Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kıyamet Gününün Alametleri Nelerdir

  Reklam
  kıyamet günü alametleri nelerdir


  Paylaş
  Kıyamet Gününün Alametleri Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Açıklamalı Kıyamet Gününün Alametleri Nelerdir

  * Küçük Alâmetler
  *Kıyamet gününün yaklaşmakta olduğunu haber veren belirtiler. *
  *- İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları *
  *- İnsanların ölümü temenni etmeleri *
  *- Câriyenin efendisini doğurması *
  *- Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması *
  *- İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması *
  *- İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması *
  *- Depremlerin çoğalması *
  *- Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi *
  *- Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi
  *- Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması *
  *- Namaz büyük bir yük ve külfet sayılacak *
  *- Kadınların saltanat devri başlayacak *
  * Büyük Alâmetler
  * Kıyametin kopacağına dair son belirtilerdir. *
  *- Deccal'in ortaya çıkışı *
  *- Duhan'ın çıkışı: Duman anlamına gelir. Kıyamet kopmadan önce bütün dünyayı saracak.
  *" O halde, semanın apaşikar bir duman getireceği günü gözetle" (Duhan Suresi : 10) *
  *- Dabbetü'l-arz'ın çıkışı *
  *- Güneşin Batıdan doğması *
  *- Hazreti İsa* (a.s)'ın inmesi *
  *- Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkışı *
  *- Çöküntü
  *- Ateş: Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi. *
  *- **Mehdî'nin çıkması *