Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ana Babaya iyilik ile ilgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ana Babaya iyilik ile ilgili Hadisler

  Reklam
  ana babaya iyilik ile ilgili hadisler nelerdir


  Paylaş
  Ana Babaya iyilik ile ilgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Anne babaya iyilik hakkında hadisler

  1) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

  −Amellerin hangisi Allah Azze ve Celle’ye daha sevgilidir? diye sordum.

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Vaktinde kılınan namazdır.”

  Sonra hangisidir? dedim.

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Ana babaya iyilik etmektir.”

  Sonra hangisidir? dedim.

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Allah’ın yolunda cihad etmektir.”

  Buhari 13/5973, Müslim 137/85

  2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Hiçbir çocuk babasının hakkını ödeyemez! Ancak onu köle olarak bulur da satın alarak hürriyetine kavuşturursa babalık hakkını ödemiş olur.”

  Müslim 1510/25, Buhari Edebü’l-Müfred 10

  3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin! Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını ziyareti yapsın! Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun veya sussun!”

  Buhari 13/6100

  4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kuşkusuz ki Allah, yaratma işini bitirdiğinde akrabalık bağı Allah’ın huzurunda durarak:

  −Burası akrabalık münasebetlerini kesmekten Sana sığınanların makamıdır, dedi.

  Allah-u Teâlâ’da:

  −Evet öyledir. Sen, seni koruyup gözeteni, Benim gözetmeme seninle ilgisini kesenden Benim de ilgimi kesmeme razı olur musun? diye sordu.

  Akrabalık bağı:

  −Ey Rabbim! Bilakis razı olurum, dedi.

  Bunun üzerine Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:

  −Sana bu hak verilmiştir.”

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunları anlattıktan sonra şöyle buyurdu:

  “İsterseniz şu ayetleri okuyunuz.”

  “Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar, Allah’ın kendilerini lânetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.” Muhammed 22, 23

  Buhari 13/5987, Müslim 2554/16

  5) Başka bir hadiste Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

  “…Allah şöyle buyurdu:

  −(Ey akrabalık bağı!) Kim sana bağlı kalırsa, Ben de ona bağlı kalırım. Kim seninle ilgiyi keserse, Ben de onunla ilgiyi keserim!”

  Buhari 13/5988

  6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bir adam, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

  −İnsanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Annen’dir.”

  Adam:

  −Sonra kimdir? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Annen’dir.”

  Adam:

  −Sonra kimdir? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Annen’dir.”

  Adam:

  −Sonra kimdir? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Baban’dır.”

  Buhari 13/5974, Müslim 2548/1