Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kuran'da Hz.ibrahim ile ilgili Ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kuran'da Hz.ibrahim ile ilgili Ayetler

  Reklam
  Kuranda Hz.ibrahim ile ilgili Ayetler Nelerdir


  Paylaş
  Kuran'da Hz.ibrahim ile ilgili Ayetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuran'da Hz. İbrahim ile ilgili Ayeti Kerimeler

  Nisa Suresi 125.ayet ” Güzel düşünüp/güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim`i dost edinmişti.”

  Bakara Suresi 124. ayet “Hani Rabbi, İbrahim`i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti: "Seni insanlara önder yapacağım."

  Ali İmran Suresi 65-68. ayetler “ 65 Ey Ehli kitap! İbrahim hakkında neden çekişiyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz? 66 İşte siz böyle insanlarsınız! Hakkında biraz bilginiz olan şeyde çekişmeye girdiniz. Peki, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyde neden tartışmaya giriyorsunuz? Allah bilir ama siz bilmezsiniz. 67 İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hristiyan. O, sadece Hanîf bir müslümandı/islamdı /Allah`a teslim olandı. O müşriklerden değildi. 68 Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Veli’sidir.”

  Ayrıca Kur’an- Kerime göre Hz. İbrahim, Hz. Nuh’un soyundan gelmektedir. Bu durum şu ayetlerle belirtilmektedir:
  Saffat Suresi 79-83. ayetler “79 Selam olsun Nûh`a âlemler içinde! 80 İşte böyle ödüllendiririz biz, güzel düşünüp güzel davrananları. 81 O, bizim inanan kullarımızdandı. 82 Sonra ötekileri boğuverdik. 83 Hiç kuşkusuz, İbrahim de onun grubundandı.

  Hac Suresi 78. ayet “ Allah uğrunda O`na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim`in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap`ta da "Müslümanlar/Allah`a teslim olanlar" diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin ve Allah`a sarılın. O`dur sizin Mevlâ'nız. Ne güzel Mevlâ'dır O, ne güzel yardımcıdır O!”

  Bakara 136. ayet “Şöyle deyin: "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına indirilene, Musa`ya ve İsa`ya verilene, ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O`na/Allah'a teslim olanlarız."

  Bakara 140. ayet “Yoksa siz, "İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hristiyanlardı" mı diyorsunuz? Söyle onlara: "Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?" Allah`tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.