Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz Muhammedin Doğduğu çevre Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz Muhammedin Doğduğu çevre Kısaca

  Reklam
  hz muhammedin doğduğu çevre hakkında bilgi


  Paylaş
  Hz Muhammedin Doğduğu çevre Kısaca Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kısaca Hz. Muhammedin Doğduğu Çevre

  İslamiyetten önce araplar putlara tapmaktaydı. kendi elleriyle yapmış oldukları ilahlara taıpyırlardı. Bunların en önemlileri Hubel, Lat, Menat, Uzza, Vedd, Suva', Yeğus, Yeuk ve Nesr adlarındaki putlardı. Kabenin çevresinde 360 kadar put bulunmaktaydı. Her kabilenin ayrı bir putu, her putunda özel bir ziyaret günü vardı. Böylece yılın her günü putları ziyarete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticaret merkezi olduğu kadar, putperesliğin merkezi haline gelmiş bulunuyordu.

  Arabistan'da putperestlerden başka, Mûsevî, Hıristiyan, Mecusî (ateşe tapan) ve Sâbiî dinlerine mensup kimseler de vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda, Hz İbrahim'in tebliğinden o devre ulaşan dinî esasları benimsemiş tek Tanrı inancında olan "Hanîf"ler vardı Nevfel oğlu Varaka, Cahş oğlu Abdullah, Huveyris oğlu Osman ve Sâide oğlu Kuss bunlardandı.

  İslâmiyetten önce Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı. Cömertlik, konukseverlik, sözde durma, düşmanları bile olsa kendilerine sığınanları koruma, cesâret gibi bazı iyi özellikleri yanında, soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayreti ile kan dökme gibi son derece çirkin âdetleri de vardı. Özellikle köle ve kadınlara hiç değer vermezlerdi. Kadınlar, ölen kocasından, babasından ve diğer yakınlarından mirâs alamadıkları gibi, kendileri mirâs malları arasında, mirâsçılara kalırdı. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi. Bazı kimseler kız çocuklarını diri diri kumlara gömecek derecede vahşet göstermişlerdi.

  İslâmiyetin doğuşu sırasında yalnız Araplar ve Arabistan değil, bütün dünya, haksızlık, sefâhat ve cehâletin karanlığı içindeydi. Maddî ve rûhî sıkıntılar içinde bunalmış olan insanlık, bir kurtarıcı beklemekteydi.
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  çok güzel ve din öğretmeninin verdiği performans ödeve yardımcı olacağına eminim 4. 4
  Kayıtsız Üye
  güzel ödevimde yardımcı olur 5. 5
  Kayıtsız Üye
  güzel ama keşke kısa olsaydı 6. 6
  Kayıtsız Üye
  maceralara baksanıza bende o zaman yaşamak isterdim 7. 7
  Kayıtsız Üye
  ilk olarak selamün aleyküm
  bence güzel bir bilgi müslüman kardeşlerimiz 8. 8
  Kayıtsız Üye
  bence güzel bir site 9. 9
  sude tuba
  Bn ce yeterli bir bilgi değil. 10. 10
  Hz Muhammedin Doğduğu Çevre Hakkında Genel Bilgi


  Kabîleler arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaş eksik olmazdı. Yalnızca yılın dört ayında (Muharrem, Recep, Zilka'de ve Zilhicce aylarında) savaşmazlardı. Bu aylara "haram aylar” denir. Bu aylarda, bütün kabîleler güvenlik içinde seyâhat edebildikleri için, genellikle büyük panayırlar bu aylarda kurulurdu. Mekke'nin hâkimi, Kâbe ve civârındaki putların koruyucusu oldukları için Kureyş kabîlesi, diğer bütün kabîlelerden saygı görürdü. Bu sebeple Kureyşliler, senenin her mevsiminde diledikleri yere seyâhat edebiliyorlardı.

  Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri, Mekke civârında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı. Bu panayırlara ülkenin dört bir yanından akın akın gelenler arasında satıcılar, şâirler, hatipler, falcılar ve çeşitli dinlere mensup kimseler de bulunuyordu. Tâif'le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kâbe'nin duvarlarına asılırdı.
  Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilâh diye tapıyorlardı. En önemli putlar, Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, Vedd, Suva', Yeğûs, Yeûk ve Nesr adlarını taşıyanlardı. Mekke'de Kâbe ve civârına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kâbîlenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyâret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyârete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticâret merkezi olduğu kadar, putperestliğin de merkezi hâline gelmiş bulunuyordu.

  Arabistan'da putperestlerden başka, Mûsevî, Hıristiyan, Mecusî (ateşe tapan) ve Sâbiî dinlerine mensup kimseler de vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda, Hz. İbrahim'in tebliğinden o devre ulaşan dinî esasları benimsemiş tek Tanrı inancında olan "Hanîf"ler vardı. Nevfel oğlu Varaka, Cahş oğlu Abdullah, Huveyris oğlu Osman ve Sâide oğlu Kuss bunlardandı.
hz. muhammedin doğduğu çevrenin özellikleri kısaca,  hz muhammedin doğduğu çevre kısaca,  hz muhammedin doğduğu çevrenin özellikleri,  hz. muhammedin doğduğu çevre hakkında kısa bilgi,  hz.muhammedin doğduğu çevrenin özellikleri,  hz muhammedin doğduğu çevre,  hz. muhammedin doğduğu çevrenin özellikleri