Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Zuhri Ahir Namazı Neden Kılınır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Zuhri Ahir Namazı Neden Kılınır

  Reklam
  zuhri ahir namazı neden kılınır kısaca bilgi veriniz


  Paylaş
  Zuhri Ahir Namazı Neden Kılınır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zuhri ahir namazı niçin kılınır?

  Son öğle namazı anlamına gelen Zuhr-i âhir namazı, bir kısım İslâm alimleri tarafından, Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır. Bu namazın kılınmasını ön görenler olduğu gibi kılınmaması gerektiğini söyleyen alimlerde vardır.

  Bu görüşlerini de, Cuma namazının toplanmak ve hutbe irat etmek için meşru kılındığı gerekçesine ve Hz. Peygamber ve hulefa-i raşidîn döneminde tek bir yerde Cuma kılındığına dayandırmaktadırlar (Şirbînî, Muğnî'l-Muhtâc, I/544; Nevevî, el-Mecmû', IV/451-452; Sahnûn, el-Müdevvene, I/277-278; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/212; Hurâşî, Şerhu Muhtasari Halîl, II/74-75).