Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hicretten Sonra Gerçekleşen Olaylar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hicretten Sonra Gerçekleşen Olaylar

  Reklam
  hicretten sonra gerçekleşen olaylar nelerdir


  Paylaş
  Hicretten Sonra Gerçekleşen Olaylar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hicret Sonrası Gerçekleşen Olaylar Kronolojisi

  HİCRETİN 1.YILI (622-623)

  a- Ezanın kabulü: Abdullah bin Zeyd ve Hz. Ömerin rüyalarında ezanın bugünkü şeklini görmeleri ve Peygamber tarafından kabulü.
  b- İlk Nüfus sayımı: Yapılan sayıma göre Medinedeki Müslüman nüfusu 1500 civarındaydı.
  c- Yahudilerle yapılan vatandaşlık antlaşması ve Medine İslam şehir Devletinin kurulması Ve devlet başkanı olarak Hz. Muhammed sav. in olması
  d- Peygamberimiz savin Hz Ayşe ile evlenmesi

  HİCRETİN 2.YILI (623-624)

  a- Cihada izin verilmesi: Cihad her müslümana farz-ı kifayedir. (Hacc 39-40 ), ( Tevbe 36), ( Enfal 58)
  b- ilk seriyye ve gazaların yapılması: Hz. Hamzanın ve Ubeyde bin Haris’in seriyyesi, Ebva gazası ( hicretin 2. yılı Safer ayı), Buvat gazası ( hicretin 2. yılı), Uşeyre gazası(hicretin 2. yılı), Küçük Bedir (hicretin 2. yılı), Büyük Bedir gazası ( 13 mart 624 M./ 17 Ramazan 2 H.), Beni Kaynuka gazası ( Nisan 624 M. / Şevval 2 H.), Sevik gazası (Mayıs 624 M./ Zilhicce 2 H.),
  c- Kıblenin değişmesi: Müslümanların ilk kıblesi Kudüste bulunan Mescid-i Aksaya doğru iken “Ey Muhammed ! Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu , gökten haber beklediğini görüyoruz. Elbette seni hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Harama (kabe) doğru çevir. Nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin “. (Bakara 144)

  HİCRETİN 3.YILI (624-625)

  a- Uhud gazası( 27 mart 625 M. / 2 Şevval 3 H.), Hamraü’l Esed gazası ( hicretin 3. yılı)
  b- Hz. Muhammed sav. Hz.Hafsa (Hz. Ömerin dul kızı) validemizle ve Hz. Zeynep (Huzeyme kızı Fakirlerin anası diye bilinir) ile evlenmesi.
  c- Hz. Osmanın ra. Peygamberimiz savin kızı Ümmü gülsüm ile evlenmesi

  HİCRETİN 4.YILI (625-626)

  a- Reci’ vakası ( Müslüman 6 öğretmenlerin öldürülmesi olayı ) ve Bi’ri Maune faciası (Müslüman 70 öğretmenlerin öldürülmesi olayı)
  b- Beni Nadir gazası (Ağustos 625 M./ Rabiulevvel 4 H.)
  c- Peygamberimiz sav. in Ümmü seleme ile evlenmesi
  d- Içki ve kumarın yasaklanması “ Ey mü’minler , içki içmek , kumar oynamak , ibadet için dikilen putlar , fal okları şeytanın işi olan pisliklerdir. Bunlardan uzak durasınız ki kurtuluşa eresiniz.Muhakkak şeytan , şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak , Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlara son verdiniz değilmi? ( Maide 90-91)

  HİCRETİN 5.YILI (626-627)

  a- Beni Mustalik gazası (17 Aralık 626 M./ 2 Şaban 5 H.), Hendek Gazası ( Şubat 627 M.7 Şevval 5 H.), Beni Kureyza gazası Mart 627 M./ Zilkade 5 H.)
  b- Peygamberimiz sav.in Cahş kızı Zeynep ile evlenmesi
  c- Müzeyne kabilesinin müslüman olması

  HİCRETİN 6.YILI (627-628)

  a- Müreysi gazası ( Cüveyriyenin kabilesi ile yapılan savaş)
  b- Peygamberimiz sav.in Müstalik oğulları kabilesinin reisinin kızı Cüveyriye ile evlenmesi
  c- Teyemmüm abdestinin farz kılınması
  d- İfk Hadisesi ( Hz. Ayşe validemize zina iftirası atılması)
  e- Hudeybiye barışı ( Mekkeli müşrikler ile yapılan antlaşma)
  f- İslam devleti Arap yarımadasının en büyük devleti oldu.

  HİCRETİN 7.YILI (628-629)

  a- Hükümdarları islama davet edilmeye başalandı. Mektup gönderilen ülkeler şunlardır: 1-Bizans İmparatoru Heraklius 2-İran kisrası Hüsrev Perviz 3-Habeş kıralı Necaşi 4- Mısır valisi Mukavkıs 5-Yemen valisi 6-Bahreyn ve Umman emirleri 7-Busra emiri
  b- Hayber gazası( Mayıs 628 M./ Muharrem 7 H.)
  c- Peygamberimiz sav in Hayber reislerinden Huyey kızı Safiye ile evlenmesi
  d- Habeşistandaki son müslüman kafilesi döndü
  e- Kabeyi ziyaret
  f- Peygamberimiz sav in Haris kızı Meymune ile evlenmesi
  g- Peygamberimiz sav in Maria ile evlenmesi

  HİCRETİN 8.YILI (629-630)

  a- Mute savaşı ( Cemaziyelevvlel H-8), Mekkenin Fethi ( 11 Ocak 630 M./ 20 Ramazan 8 H.), Huneyn gazası ve Evtas gazası (27 Ocak 630 M./ 6 şevval 8 H.), Taif gazası (Şubat 630 M./ Şevval 8 H.)
  b- Peygamberimiz sav in oğlu ibrahim’in doğması ve Kızı Zeynebin ölmesi

  HİCRETİN 9.YILI (630-631)

  a- Tebük Gazası( Eylül 630 M./ Recep 9 H.)
  b- Çeşitli kabilelerden islama girmek için elçilerin gelmesi
  c- Hac farz kılındı
  d- Zekat Kabilelerden zekat toplanmaya başlandı.

  HİCRETİN 10.YILI (631-632)

  a- Veda haccı (Zilkade ayı)
  b- Peygamberimiz sav in oğlu İbrahim’in ölümü

  HİCRETİN 11.YILI (632-633)

  a- Hz. Muhammedin hastalanması
  b- Hz. Muhammedin sav Vefatı ( Rabiülevvel ayı 13 pazartesi )
  c- Hz Ebu Bekir raın halife seçilmesi
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Hz. muhammed in medineye hicretten sonra yaptigi 4 onemli olay 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Hicretten sonra islam devleti kuruldu ve ilan edildi hicri yıl 1 5. 5
  Kayıtsız Üye
  bence çoooook güzel MUMİNE FORUM çok tşk 6. 6
  Kayıtsız Üye
  622 624 625 627 628 630 yıllarında hangi olaylar olmuştur

  Efendimizin hicreti ve medine hayatı ta vefatına kadar ki tarih
 7. 7
  Kayıtsız Üye
  cemil67,teşekkürlerhicretin 1. yılı olayları,  hicretten sonra olan olaylar,  hicretin birinci yılı olayları,  hicretten sonra gerçekleşen olaylar,  hicretten sonra meydana gelen olaylar,  622 624 625 627 628 630 yıllarında hangi olaylar olmuştur,  medine hicretinden sonraki gelismeler