Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kıtmir Duası Türkçe Anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kıtmir Duası Türkçe Anlamı

  Reklam
  kıtmir duası türkçe anlamı nedir


  Paylaş
  Kıtmir Duası Türkçe Anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kıtmir Duası ve Türkçe Açıklaması

  KITMÎR:

  Eshâb-ı Kehfin (Îsâ aleyhisselâmın dîninden olup, din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terkedip hicret eden Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişiden birinin köpeğinin adı. (Bkz. Eshâb-ı Kehf)

  Eshâb-ı Kehfe tâbi olduğu için Kıtmîr'e ü teâlâ kıymet verip, Kur'ân-ı kerîmde ona işâret etmiştir ve Kıtmîr, Eshâb-ı Kehf ile birlikte Cennet'e girecektir. (İsmâil Hakkı Bursevî)  Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn * muhammedun resûlullâhi sâdikul va’dil emîn * yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm *es’eluke yâ rabbel arşil azîm * en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn. Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatiyûş, Kitmîr, Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş.

  Bu dua, bereket için dükkânın 4 duvarına asılır
kıtmir duası,  kitmir duasi,  kıtmir duası anlamı,  kıtmir duası nedir,  kıtmir duasının anlamı,  kıtmir duasının faydaları,  kitmir duasinin manasi