Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Bıyık Bırakmak Günahmı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Bıyık Bırakmak Günahmı

  Reklam
  Sadece bıyık bırakmak günah mıdır


  Paylaş
  Bıyık Bırakmak Günahmı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bıyık Bırakmak Günahmı

  Mezhep imamlarının bıyık hususunda değişik görüşleri vardır.

  Kimisi bu hususta rivayet edilen haberlere itimat etmişlerdir. Bu rivayetler bıyığın aşırı derecede kırpılmasını bildirmektedir.

  Kimileri başka rivayetleri dikkate almaktadır. Bu rivayetler bıyık kırpmanın sadece üst dudağın üzerine sarkan kısma ait olduğunu bil*dirmektedir.
  Ibn'ul Kayyım Zâd'ul Meâd isimli eserinde bu konuyu uzun bir şekilde ele almıştır. Konuyu işlerken "Bıyığından almayan bizden de*ğildir" (Suyûtî, Câmi'us-Sagir) hadisine ve "Bıyıkları kısaltınız. Saka--lı bırakınız, Mecusilere aykırı davranınız" (Ahmed b. Hanbel, Müsned) hadisine yer vermiştir. Bu iki hadis ikinci gruptaki görüşü destekle*mekte, bu görüşe meylediyor görünmektedir. İbn'ul Kayyım daha son*ra şunları söylemektedir.

  Müslim'in Sahihinde Hz.Enes'ten rivayetle şöyle denmektedir: Hz. Peygamber bıyık ve tırnak kesmek gibi konularda zaman be*lirlemiş, bu tür temizlikleri kırk günden sonraya bırakmamamızı emretmiştir. Bizden öncekiler, bıyığı kökünden kazımanın mı, kırparak kısaltmanın mı daha faziletli olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir.