Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hayız Döneminde Beyaz Akıntı Sonrasında Görülen Kahverengi Akıntı Gusül Gerektirir Mi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hayız Döneminde Beyaz Akıntı Sonrasında Görülen Kahverengi Akıntı Gusül Gerektirir Mi

  Reklam
  Adet sonrası önce beyaz akıntı gördüm sonra kahverengi akıntı geldi gusül gerek mi yoksa özür mü ben okuduklarımdan özür gibi anladım ama ne yapmalıyım yardım lütfen?


  Paylaş
  Hayız Döneminde Beyaz Akıntı Sonrasında Görülen Kahverengi Akıntı Gusül Gerektirir Mi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Adet halindeki kadınlarda görülen kanların renkleri altıdır

  kırmızı,
  sarı,
  toprak rengi,
  siyah,
  yeşil,
  kirlimsi.

  Bu akıntılar hepsi hayız müddetinde ise hepsi hayız kanıdır. Ta ki, safi beyaz renk görene kadar. Renk tesbitinde pamuk veya bez kaldırıldığında onda mevcut renge itibar olunur. Değişme haline bakılmaz. Çünkü kadının gördüğü beyaz bir akıntı, kuruduğunda sararabilir. Yahut kırmızı veya sarı kuruduunda farklı bir renk alabilir. Hayız müddetindeki kanların renklerinin hepside hayızı bildirir. Hayız bitiminde akıntının beyazlaşmasıyla hayız bitmiş olur.

  Kırmızılık ve Siyahlık : İttifakla hayız kanıdır. Hz.Fatıma (r.a) kan görüyordu. Allah Resulu (s.a.v) O'na şöyle buyurdu:
  "Eğer hayız kanı ise bu belli ve siyah renkte olur, böyle olursa namaz kılma, başka türlü olursa abdest al ve namaz kıl, çünkü o bir (çatlak) damardan gelmektedir."

  Sarılık : Bazıları ipek kozası sarılığında, bazıları saman renginde, daha başkalrı ise sarı diş renginde olabilir. am bu hususta itibar edilecek renk: ilk görüldüğü andaki renktir.

  Bulanıklık : Bulanık su renginde görülen kan demektir.

  Toprak Rengi : Toprağa benzeyen rengine benzer, önce sarıdır sonra bu rengi alır.

  Yeşilimtırak : Bir çeşit bulanık kandır. bu kanın rengini bozuk gıdalar değiştirir. daha çok yaşlı kadınlarda görülür.

  Hayız kanının ayırıcı nitelikleri

  -Katı olan ve pis kokan kan
  -Sadece pis kokan, katı olmayan kan
  -Sadece katı olan, pis kokmayan kan
  -Hem katı olmayan hemde pis kokmayan kan

  Kaynaklar:
  1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN, Gonca Yayınevi, 1993
  2) İzahlı Kadın İlmihali, Asım Uysal, Mürşide Uysal, Uysal Yayınevi, 2001, 11.Baskı
  3) En Geniş İslam İlmihali, Ali Fikri Yavuz, Çile Yayınevi, 1977  Değişme haline bakılmaz. Çünkü kadının gördüğü beyaz bir akıntı, kuruduğunda sararabilir.
  bu durum adet qünleri içerisinde olduğu qöz önüne alınarak
  verilen bu bilqiye istinaden qusül alınmalıdır.
kahverengi akıntı gusul gerektirirmi,  beyaz akıntıdan sonra kahverengi akıntı,  adetten sonra gelen kahverengi akıntı guslü gerektirir mi,  kahverengi akıntı gusül gerektirir mi,  beyaz akintidan sonrakahferengiakinti adettenmi,  kahverengi akinti sonrasi beyaz akinti,  adet sonrası kahverengi akıntı guslü gerektirir mi