Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dargın Olan İki Kardeşi Nasıl Barıştırabilirim,Bir Duası Var Mı?? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dargın Olan İki Kardeşi Nasıl Barıştırabilirim,Bir Duası Var Mı??

  Reklam
  dargın olan iki erkek kardeşi nasıl baştırabillirim ikiside birbirinden inat


  Paylaş
  Dargın Olan İki Kardeşi Nasıl Barıştırabilirim,Bir Duası Var Mı?? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  barıştırma girişimlerinize ısrarla devam edip
  içinizden geldiği qibi dua edebilirsiniz
  konu hakkında Ayet ve Hadisleri okumalarını sağlayabilirsiniz
  ayrıca konu hakkında Nihat Hatipoğlu tarafından
  tavsiye edilen duayı okuyabilirsiniz

  Allah (c.c) kolaylık versin

  ----------------------

  konu hakkında Ayet ve Hadisler


  "Mü'mînler ancak ve ancak kardeştirler." (Hucurat,10)

  ".Mü'minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar." (Mâide, 54)

  "Muhammed, Allah'ın Rasûlü'dür. Onun maiyetinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin (ve metin), kendi aralarında ise merhametlidirler." (Feth, 29)

  1567. Enes'ten (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Nebî (s.a.v ) şöyle buyurmuştur:
  "Birbirinize buğz etmeyiniz, hasetleşmeyiniz, birbirinize sırt dönmeyiniz, birbirinizle münasebeti kesmeyiniz. Allah'ın kullan, kardeşler olunuz. Bir müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla konuşmaması helâl olmaz." (Buharı ve Müslim rivayet etmişlerdir).

  1568. Ebu Hureyre'den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v ) şöyle buyurmuştur: "Pazartesi ve perşembe günleri cennet kapılan açılır da Allah'a şirk koşmayan bütün kullar affedilir. Ancak kendisiyle, kardeşi arasında buğz ve düşmanlık bulunan kimse affedilmez. Ve meleklere: "Bu iki kişiyi barışıncaya kadar bırakınız" buyurulur." (Müslim rivayet etmiştir )

  1592. Ebu Eyyûb'dan (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v ) şöyle buyurmuştur: "Hiçbir müslümana kardeşini üç günden fazla terk etmesi helâl olmaz. Şöyle ki, karşılaştıklarında biri şu tarafa, diğeri şu tarafa döner. Onların en hayırlısı selama ilk başlayanlar.(Buhari rivayet etmiştir)

  1595. Ebu Hüreyre'den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasûlullah (s.a.v ) şöyle buyurmuştur: "Hiçbir müslümana kardeşini üç günden fazla terketmesi helâl olmaz. Kim üç günden fazla dargm olarak ölürse cehenneme girer." (Ebu Dâvud; Buhârî ve Müslim'in şartına uygun isnadla rivayet etmiştir ).

  1596. Ebu Hirâş Hadrad b. Ebî Hadrad el-Eslemî (radıyallahu anh) -ki kendisine Sülemî de denmiştir- sahabîdir, rivayete göre Nebî'yi (s.a.v ) şöyle buyururken işitmiştir:
  "Kardeşiyle bir sene dargın duran kimse, sanki kanını dökmüş gibidir. " (Ebu Dâvud sahih isnadla rivayet etmiştir )

  1597. Ebu Hureyre'den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Rasullullah (aleyhi ekmeluttehaya) şöyle buyurmuştur: "Hiçbir mü'minin, diğer bir mü'minle üç günden fazla dargın durması helâl olmaz. Üç gün geçer de, onunla karşılaşırsa, ona selâm versin. Diğeri selâmı iade ederse ecirde ortaktırlar. Selâmı iade etmezse, günahla geri döner. Selâm veren ise dargınlıktan çıkmış olur." (Ebu Dâvud hasen isnadla rivayet etmiştir )

  Riyaz'üs Salihin Tercüme Şerhi, İhsan Özkes, Kahraman Yayınları, 5. Cilt sayfa 341-346  -----------------------


  Dargınlıkları gidermek için okunacak dua


  Okunuşu: “Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahışe ma za- hara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma ma ve ebsarina ve ezvacina.”


  Anlamı: “Allah’ım! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme). Aramızı / sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaşır. Allah’ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.”
  (İbn Hibban, Rakaik, No: 996)  Nihat Hatipoğlu
 3. 3
  Çinar özkan
  Hocam iki abem küs onları barıştırmak için ne dua okuyabilirim 4. 4
  Duadan çok uğraş ister küsleri barıştırmakküs kardeşleri barıştırmak için dua,  küsleri barıştırmak için dua nihat hatipoğlu,  kardeşlerin arasını düzeltmek için okunacak dua,  dargın kardeşleri barıştırmak için dua,  iki kardeşin arasını düzeltmek için okunacak dua,  iki kardesi baristirma duasi,  kardeşleri barıştırmak için dua