Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Müslüman Olmayan Birine İlik Veya Kan Vermek Caiz Midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Müslüman Olmayan Birine İlik Veya Kan Vermek Caiz Midir?

  Reklam
  Ben ilik bankasina üye olmak istiyorum lakin almanyadab geliyorum ve sayet birisine uydu diyelim bu bir gayrimülimde olabilir! Bu durumda ilik veya kan vere bilirmiyim?


  Paylaş
  Müslüman Olmayan Birine İlik Veya Kan Vermek Caiz Midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şunu hatırlamamız gerekir ki dinin umûmî kâideleri vardır Bunlardan biri de “insan için iyilik ve meşrû bir menfâat getiren herşeyin helâl, kötülük veya gereksiz zarar getiren herşeyin haram olduğu” şeklinde ifâde edilebilir İnsana zarar veren şeyi izâle etmek nurlu dinimizin önemli hedeflerinden biridir Son zamanların fıkıh bilginleri (müteahhirûn) hastanın hayatının kurtulması buna bağlı ise
  hasta veya yaralıya, gayr-i müslimden bile olsa kan naklini caiz görmüşlerdir


  Hayreddin Karaman

  --------------------------


  kan veren kimsenin iyi amelli kişi olması elbette güzel bir tevâfuktur. Ama kötü kimse olsa, hatta gayrimüslim de olsa kanı alınabilir,
  kan verenin kötülüğü, hattâ Müslüman olmayışı, kan alan Müslümana zarar getirmez, kötülük ve uğursuzluğa işaret sayılmaz.

  Zira insanı kendi ameli, şahsi fiili mesul eder. Kendi ameli kendini yücelten insanı başkasından aldığı kan alçaltamaz.
  Nitekim kendi ameli kendini küçülten insanı, iyi bir insandan aldığı kanın da yüceltemeyeceği gibi.

  Muhtaç hastalara (satılmayıp) sadece teberru edilecek kan, bir akrabalığa da sebep olmaz.
  Kan verdiği kimseyle kan kardeşi olunmaz. Bu gibi söylentiler asılsız rivâyetlerden başka bir mâna taşımaz.

  Kadının kocasına kan vermesi nasıl bir mahzur getirmezse, kocasının karısına vermesi de aynı şekilde
  dinî ve hukukî bir mahzur tevlid etmez. Rudud alâ Ebatilde bilgi vardır.

  Vücudunda kan fazlası bulunan kimselerin buldukları müsait zamanlarda kan bağışında bulunmaları, ıstıraptan inleyen hasta ve felâketzedelere yardımcı olmaları İslâmî bir hizmet, insanî bir haslettir.

  Ahmet Şahinmüslüman olmayan birisi için kan bagisinda bulunmak caiz mi,  kan vermek dinen caiz mi,  Hristiyan birine sadaka vermek dinimizde caiz mi,  kayrı müslime kan verilirmi,  gayri müslim birisine kan vermek caizmidir,  gayri müslime kan vermek,  müslüman olmayanın kanı olmak caiz mi