Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tesetürle ilgili Ayetler Ve Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tesetürle ilgili Ayetler Ve Hadisler

  Reklam
  tesetürle ilgili ayet ve hadisleri görebilir mmiyim teşekürler


  Paylaş
  Tesetürle ilgili Ayetler Ve Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tesetürle İlgili Ayetler Ve Hadisler

  Tesettürle İle İlgili Ayetler


  "Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp, kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur. Allah çok yarlığayıcı ve çok esirgeyicidir" (el-Ahzâb, 33/59)

  Ay halinden kesilmiş ve evlenme için ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlar zinet yerlerini erkeklere göstermemek şartıyla dış elbiselerini bırakmalarında onlar için bir günah yoktur. Bununla birlikte yine de sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır" (en-Nûr, 24/60).

  "Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır.
  Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin" umduğunuza nail olasınız" (en-Nûr, 24/31).

  Tesettür İle İlgili Hadisler

  - Hz. Aişe (r.a) “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Allah “Mü’min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın olanı) kesip onunla başlarını örttüler.” der. (Buhari Nû»r Suresinin tefsiri 13. bab, Ebû» Dâvû»d, Libas Kitabı)

  - Hz. Aişe (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Rasû»lüllah (s.a.v) bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadın ergenlik çağına varınca yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini açması helâl değildir!” buyurdu. (Buhari, Kitabü’l-Kader, 8. bab, Müslim, aynı kitab 5. bab, Ebû» Davud, Nikâh, 4. babta,)