Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kur'ana Göre Müslüman Olan Herkes Cennete Girecek mi ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kur'ana Göre Müslüman Olan Herkes Cennete Girecek mi ?

  Reklam
  müslüman olan kişiler cennete girebilir mi bana var ise ayetle acıklama yapabılırmısınız ?


  Paylaş
  Kur'ana Göre Müslüman Olan Herkes Cennete Girecek mi ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  “Her kim İslam’dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.” (Al-i İmran-85) Allah Teala bu ayette İslam’dan başka din arayanların isyan, sapkınlık ve hüsran içinde olduğunu belirtir ve şöyle buyurur: “Allah katında din, şüphesiz İslam’dır.” (Al-i İmran-19)
  İslam dininden başka din isteyenlerin, dinlerini Allah kabul etmez. Bunlar ahirette en büyük zarara uğrayacaklardır (Al-i İmran 85)

  İman edip, salih amel işleyenler Cennete girer.(Kehf 107)

  Eğer Ehl-i kitap [Kur'ana ve Muhammed aleyhisselama] iman edip [kötülükten] sakınsaydı, günahlarını örter, nimetleri bol Cennetlere koyardık (Maide 65)
  Ehl-i kitap "Yahudi ve Hıristiyanlar hariç hiç kimse Cennete girmeyecek" dediler. O iddia, onların kuruntusudur. Onlara de ki "Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin."(Bekara 111)
  İbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan hanif, doğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.(Al-i İmran 67)

  Kimi, Ona Resulüme iman etti, kimi de, Ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.(Nisa 55–56)

  Kâfirlerin dünyada yaptıkları iyi işler, çölde görünen seraba benzer.(Nur 39)
  Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.(Beyyine 6)

  “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır” dediler”. (Bakara-285).[1]
  “Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah’a da, ahiret gününe de iman etmeyen, Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini (İslam’ı) din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.” (Tevbe-29)

  “Andolsun ki, Meryem oğlu Mesih, Allah’tır diyenler kafir olmuşlardır.” (Maide-17)

  “Andolsun ki, Allah üçten biridir kafir olmuştur.” (Maide-73)

  “Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor?” (Maide-18)

  “Oysa Mesih, Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin; kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur dedi.” (Maide-72)herkes cennete girecek mi,  müslüman olan herkes cennete girecek mi,  herkes cennete girecekmi,  herkez cennete girecek mi