Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Mevla'nın Özlü Sözlerini Görmek İstiyorum,mümkün mü? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Mevla'nın Özlü Sözlerini Görmek İstiyorum,mümkün mü?

  Reklam
  Mevla'nın Özlü Sözlerini Görmek İstiyorum


  Paylaş
  Mevla'nın Özlü Sözlerini Görmek İstiyorum,mümkün mü? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın bendesiyim
  Ben, Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım
  Eğer birisi benden bundan başka söz naklederse
  Ben ondan da bizarım, naklettiği sözlerden de bizarım.

  Hasan Ali Yücel'in manzum tercümesi şöyledir:

  "Can tende var oldukça kulum Kur'an'a,
  Yol toprağıyımPeygamber-i zişana,
  Hakkımda bunun zıddına söz etse biri,
  Vay bu söze, vay böyle diyen insana..."

  Allah'a tekrar tekrar yemin ederim ki,
  Bu mana (Mesnevi),
  Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar bütün dünyayı kaplayacak,
  Ve bütün ülkelere ulaşacaktır.
  Hiçbir mahfil ve meclis olmayacak ki orada Mesnevi okunmuş olmasın.
  Hatta o dereceye varacak ki,
  Mabetlerde, zevk u safa yerlerinde okunacak;
  Bütün milletler bu sözlerle süslenecek ve onlardan faydalanacaktır.

  Güzel söyle de halk, yüzyıllar boyunca okusun.
  Tanrı'nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir.


  Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki.
  Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür.


  Ey oğul, herkesin ölümü kendi rengindendir. Düşmana düşmandır, dosta dost!
  Ayna Türk'e nazaran güzel bir renktedir. Zenciye nazaran o da zencidir.
  Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen, kendinden korkmaktasın.
  Gördüğün, ölümün yüzü değil, kendi çirkin yüzün. Canın bir ağaca benzer; ölüm onun yaprağıdır.
  İyiyse de senden yetişmiş, yeşermiştir; kötüyse de. Hoş nahoş.. gönlüne gelen her şey senden, senin varlığından gelir.


  Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkalarınınki nakildir.
  Nakil, nakdin fer'idir.


  Sözünü öyle bir izah et ki havas da avam da istifade etsin.
  Herkesin aklının ereceği, fikrinin anlayacağı bir tarzda anlat.
  Söz söyleyen kemal sahibi olursa,
  (mağfiret ve hakikat) sofrasını yaydı mı, o sofrada her türlü aş bulunur.
  Hiçbir misafir aç kalmaz, herkes o sofrada kendi gıdasını bulur.


  Güzel üslupla söz söyleyenleriz;
  Mesih'in talebesiyiz; nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.


  Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.
  Hacca giderken hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap.
  Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak.
  Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı gdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de.


  Bu dünya zindandır, biz de zindandaki mahkumlarız.
  Zindanı del, kendini kurtar!
  Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır.
  Kumaş, para, ölçüp tartarak ticaret yapmak ve kadın; dünya değildir.


  İnsan, büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar; bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır.


  İnsaf et, aşk güzel bir iştir!
  Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, (insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşundandır.
  Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın;
  Halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.


  Gönlünde Allah sevgisi arttı mı, şüphe yokki Allah seni seviyor.


  Ben,
  İnsanlara faydam dokunsun diye bu dünya zindanında kalmışım.
  (Yoksa) hapishane nerede, ben nerede?
  Kimin malını çalmışım?

  Aynı dili konuşmak, akrabalık ve bağlılıktır.
  İnsan, yabancılarla kalırsamahpusa benzer.
  Nice Hintli, nice Türk vardır ki dildeştirler (aynı dili konuşurlar).
  Nice iki Türk de vardır ki birbirine yabancı gibidirler.
  Şu halde "mahremlik (yakınlık) dili" bambaşka bir dildir.
  Gönül birliği (gönüldaşlık) dil birliğinden daha iyidir.
  Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.


  Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı,
  Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.


  Hz Mevlana "Ne Arıyorsan Kendinde Ara"...

  Kişinin değeri nedir?
  - Aradığı şeydir!

  Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki sen cansın.
  Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin.
  Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki
  Aradığın ancak sensin, sen.

  Madendeki inciyi aradıkça madensin.
  Ekmek lokmasına heves ettikçe ekmeksin.
  Şu kapalı sözü anlarsan, anlarsın her şeyi;
  Neyi arıyorsun, sen osun.

  Senin canın içinde bir can var, o canı ara!
  Beden dağının içinde mücevher var, o mücevherin madenini ara!
  A yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara;
  Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara.


  Hz. Mevlana "Ben'im Ancak"...

  Demedim mi sana, gitme oraya; seni tanıyan, bilen ben'im ancak;
  şu yokluk serabında hayat pınarın ben'im.
  Kızıp uzaklaşsan da yüz yıllık yola gitsen, sonunda dönüp gene bana gelirsin;
  son durağın ben'im demedim mi?
  Demedim mi sana, dünyanın süsüne razı olma;
  senin razı olacağın otağın ressamı ben'im ancak.
  Demedim mi sana deniz ben'im, sen bir balıksın;
  karaya gitme; arı duru denizin ben'im ancak.
  Sana, kuşlar gibi tuzağa gitme;
  haydi gel, kolundaki, kanadındaki kuvvet ben'im demedim mi?
  Demedim mi sana, keserler yolunu, soğuturlar seni;
  ateşin, coşkun, sıcaklığın ben'im ancak.
  Demedim mi, yakıştırırlar sana kötü kötü sıfatlar; sen olursun kaybeden;
  halbuki sıfatlarının kaynağın ben'im ancak.
  Demedim mi sana; "kulun işi gücü hangi sebeple düzene girer acaba?" deme;
  sebepsiz, cihetsiz yaratıcı ben'im ancak.
  Gönlünde bir ışık varsa bil bakalım, nerede evinin yolu;
  Tanrı sıfatlıysan eğer, bil ki ev sahibin, efendin ben'im ancak.


  Ey özden habersiz gafil!
  Sen hala kabukla öğünüyorsun!


  Göğsünün içindekini hakiki gönül sanan kimse,
  Hak yolunda iki üç adım attı da her şey oldu bitti sandı.
  Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır.
  Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı.


  Bedenler, ağızları kapalı testilere benzerler.
  Her testide ne var? Sen ona bak.

  Ey Tanrı kitabının nüshası insanoğlu!
  Sen, kainatı yaratan Hakk'ın güzelliğinin bir aynasısın!
  Her şey sensin. Alemde ne varsa, senden dışarıda değil.
  Her ne ararsan, onu kendinden iste, kendinde ara.

  Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey!
  Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak'tan mı? Ne boş zahmet.


  Her gün bir yerden göçmek ne iyi!
  Her gün bir yere konmak ne güzel!
  Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş!
  Dünle beraber gitti cancağızım,
  Ne kadar söz varsa düne ait.
  Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.


  Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.

  Yapılma, yıkılmadadır; topluluk, dağınıklıkta; düzeltme, kırılmada; murat, muratsızlıktadır; varlık yoklukta. Her şey buna benzer.. öbür zıtlar ve eşler de hep bunlar gibidir.
  Birisi geldi, yeri bellemeye, sürmeye başladı. Aptalın biri dayanamayıp feryat etti.
  Dedi ki: "Bu yeri neden yıkıyorsun... Neden yarıyor, dağıtıyorsun?!"
  Adam dedi ki: "A ahmak, yürü git.. benimle uğraşma! Sen yapılmayı yıkılmada bil!"
  Bu yer, böyle çirkin ve yıkık bir hale gelmedikçe, nasıl olur da gül bahçesi, buğday tarlası haline gelir?
  Düzeni alt üst olmadıkça nasıl olur da bostanlık, ekinlik olur, mahsul ve meyve yetiştirir?
  Yarayı neşterle deşmedikçe iyileşir, onulur mu hiç?
  Ahlatın, ilaçla yıkanmadıkça hastalığın nasıl geçer, nasıl şifa bulursun?
  Terzi kumaşı paramparça eder. Bir kimse çıkıp da o sanatını bilen terziye,
  "Bu canım atlası neden bu hale getirdin, neden kestin; ben kesik kumaşı ne yapayım?" der mi?
  Her eski yapıyı yaparlar, yenilerlerken eski yapıyı yıkmazlar mı?
  Marangoz, demirci ve kasap da bunun gibi, yeni bir şey yapacakları zaman önce o şeyi yıkıp yakıp harap etmez mi?
  O helileyi, belileyi dövmek -de öyledir-, onları adeta telef etmek, bedenin yapılmasıdır.
  Buğdayı değirmende ezmeseydin ondan ekmek yapılabilir miydi? Bizim soframızı bezeyebilir miydi?

  Hz. Mevlana'ya sormuşlar "aşk nedir?" diye. Ben ol ki bilesin! demiş...
  alıntı.
Ey Allah kitabının nüshası insanoğlu! Sen kainatı yaratan Hakkın güzelliğinin bir aynasısın! Her şey sensin Alemde ne varsa senden dışarıda değil Her ne ararsan onu kendinden iste kendinde ara Hz.Mevlana..