Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kur'an- Kerim deki Ahlak İle İlgili Ayetleri Yazar mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kur'an- Kerim deki Ahlak İle İlgili Ayetleri Yazar mısınız?

  Reklam
  Kuranda geçen ahlak ile ilgili ayetler


  Paylaş
  Kur'an- Kerim deki Ahlak İle İlgili Ayetleri Yazar mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  BAKARA SURESİ

  129 - Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pâk eylesin Hiç şüphesiz Azîz sensin, hikmet sahibi Sensin

  151 - Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor

  172 - Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız

  232 - Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiklerinde, aralarında meşru bir şekilde rızalaştıkları takdirde, kendilerini kocalarıyla nikâhlanacaklar diye sıkıştırıp, engellemeyin İşte bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen bir öğüttür Bu, sizin hakkınızda daha hayırlı ve daha nezihtir Allah bilir, siz bilemezsiniz

  AL-İ İMRAN SURESİ

  77 - Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur; Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir Onlar için acı bir azab vardır

  164 - Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara kendi âyetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitab ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler

  NİSA 49 - Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır Onlara kıl kadar zulmedilmez

  ENFAL : 53 - Bu, Allah'ın bir kavme verdiği nimeti, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmemesinden dolayıdır Gerçekten de Allah hakkiyle işiten, herşeyi bilendir

  NUR SURESİ

  21 - Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin Kim şeytanın adımlarını takip ederse, şunu bilsin ki o, edepsizlikleri ve kötülüğü emreder Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı Fakat Allah, dilediğini arındırır Allah işitir ve bilir

  28 -
  Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin Eğer size, "Geri dönün!" denilirse, hemen dönün Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır Allah, yaptığınızı bilir


  30 - (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır

  CUMA'A : 2 - O'dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah'ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler

  KALEM : 4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin

  ABESE : 3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek?

  ABESE : 7 - Onun temizlenmemesinden sana ne?*

  ŞEMS : 9 - Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur *

  LEYL : 18 - O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir

  TEVBE : 103 - Onların mallarından sadaka al ki, onunla kendilerini temizlersin, tertemiz edersin Bir de haklarında hayır dua et Çünkü senin duan kalblerini yatıştırır Allah işitendir, bilendir

  KEHF SURESİ*

  19 - Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi, birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi: "Ne kadar durup kaldınız?" (Kimi) "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık" dediler (Kimi de) şöyle dediler: "Ne kadar durduğunuzu, Rabbiniz daha iyi bilir Şimdi siz birinizi, bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, hangi yiyecek daha temiz ise, ondan size azık getirsin Hem çok dikkatli davransın ve sizi kimseye sezdirmesin"

  74 - Yine gittiler Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü Musa: "Kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın" dedi

  MERYEM : 19 - Melek: "Ben, sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rabbinin gönderdiği bir elçiyim" dedi

  TAHA : 76 - Adn cennetleri vardır ki, altlarından ırmaklar akar, onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır Ve işte bu, (küfür ve isyandan) arınanların mükafatıdır Meâl-i Şerifi

  FATIR : 18 - Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun Fakat sen ancak o kimseleri sakındırısın ki, gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir Nihayet dönüş Allah'adırKURAN I KERİMDEN 7 SÜRE YAZARMISINIZ ,  KURAN I KERİMDEN 7 SÜRE YAZARMISINIZ